Informasjon

Kiropraktikk - populære grep

Temaside om Korona

Kan hjelpe mot ryggsmerter og spenningshodepine

I følge Intelihealth og Cochrane databasen er det få kvalitetsstudier om effekten av behandling med kiropraktikk. Det finnes mange studier på behandling av lave ryggsmerter med kiropraktikk, men mange av studiene holder ikke strenge vitenskapelige mål. Resultatene tyder på at kiropraktisk behandling gir bedring hos pasienter med akutte plager som har vart i noen dager (subakutt tilstand) og kronisk lave ryggsmerter. Det er uklart om det hjelper mot akutte ryggsmerter i de første timene etter anfallet.

Effekt av kiropraktorbehandling kommer som regel raskt. Derfor manes det til varsomhet mot for mange behandlinger. Har du ikke blitt bedre i løpet av tre til fem behandlinger, bør behandlingen sannsynligvis avbrytes. Mange behandlinger synes ikke å bedre resultatet.

Mens forskning tyder på at kiropraktikk er nyttig i forebyggingen av spenningshodepine, ser det ikke ut til at kiropraktikk har noen effekt mot migrene selv om det finnes studier som viser positiv effekt.

Amerikanske National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) mener også at studier av lave ryggsmerter er av for ujevn kvalitet til å dra noen bastante konklusjoner, men oppsummert ser det ut til at tradisjonell medisinsk behandling og kiropraktisk behandling hjelper like godt mot slike smerter.

Forrige side Neste side