Informasjon

Kiropraktikk - populære grep

Temaside om Korona

Mangel på gode studier

Ifølge den amerikanske Mayoklinikken varer lave ryggsmerter like lenge enten du går til kiropraktor, fysioterapeut eller du ikke får behandling i det hele tatt. Men kiropraktisk behandling kan dempe plagene inntil smertene er borte. Studier viser også at kiropraktisk behandling fungerer bedre mot lave ryggsmerter enn "sham therapy", der pasientene fikk "liksom"-behandling.

Kiropraktikk blir foreslått og brukt for mange tilstander, men det finnes altså for få gode studier til å si noe om effekten av kiropraktikk på andre tilstander enn de ovenfor nevnte.

De vanligste bivirkningene ved kiropraktisk behandling er ubehag i behandlingsområdet, stivhet, hodepine og tretthet. Dette er ubehag som forsvinner ganske raskt igjen. Det finnes noen artikler som beskriver enkelttilfeller hvor man har sett en mulig sammenheng mellom manipulasjon av nakken og etterfølgende disseksjon i arterier til hjernen - og slag, men en systematisk gjennomgang fra 2016, fant ikke studier som kunne bekrefte at det er en slik sammenheng1. Kanskje kan det også være slik at pasienter har gått til kiropraktor på grunn av nakkesmerter som er utløst av disseksjon.

Forrige side Neste side