Informasjon

Kiropraktikk - populære grep

Planlegger kiropraktorutdanning i Norge

Stort sett er kiropraktisk behandling trygt, men det passer ikke for alle.

- Det er selvsagt ikke alle som skal ha behandling av kiropraktor. En av grunnene til at kiropraktorene har en bred medisinsk utdannelse, er for å kunne sortere hvem som kan ha nytte av behandling, og hvem som skal andre steder i helsevesenet Vi gjør grundige forundersøkelser. En del sykdommer er ikke egnet for kiropraktisk behandling. De mest opplagte er kreft og revmatiske plager. Noe av kunsten innen kiropraktikk er å kunne stille riktig diagnose, og vite hvem som skal hit og hvem som skal dit. Det at vi har fått rett til å henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten, er en anerkjennelse av at vi har en god medisinsk kompetanse slik som leger og tannleger, sier Ogre.

Kiropraktisk behandling er populært, og antallet kiropraktorer øker stadig. I dag har Norsk Kiropraktorforening 340 aktive medlemmer, mens 150 studenter er under utdanning. Utdannelsen varer i 5 og et halvt år, i tillegg kommer 12 måneders turnustjeneste. Foreløpig finnes det ikke kiropraktorutdanning i Norge, men det er på vei.

- Både Det medisinske fakultet i Oslo og Universitetet i Stavanger ønsker seg dette studiet, men det er usannsynlig at det blir kiropraktorutdanning på begge stedene, sier Ogre.

Per 2018 er det fortsatt ikke mulig å studere kiropraktikk i Norge, men i følge Norsk Kiropraktorforening kan man starte kiropraktorutdanningen i Norge ved å ta ett år på Medisin grunnfag ved Bjørknes College, pluss to mindre fag, og 4 år ved Murdoch University i Perth.

For å bli kiropraktor tar de fleste den femårige masterutdanningen i Danmark, USA, Storbritannia eller Australia.

Flere norske sykehus har i dag ansatt kiropraktor ved sine ryggpoliklinikker.

Kilder

Referanser

 
  1. Chung CL, Côté P, Stern P, L'Espérance G.. The Association Between Cervical Spine Manipulation and Carotid Artery Dissection: A Systematic Review of the Literature.. J Manipulative Physiol Ther 2016; 38 (9): 672-676. www.ncbi.nlm.nih.gov
  • Tidsskrift for den Norske Lægeforening, NCCAM, Cochrane, Verdens helseorganisasjon, Intelihealth, Norsk Kiropraktorforening, MayoClinic, NrkPuls, Norsk idrettsmedisinsk institutt, Helsenett.no, intervju av fagpersoner.
Forrige side