Informasjon

Kiropraktikk - populære grep

I Norge ble kiropraktikk lenge ansett som alternativ medisin, men i 1988 ble det offentlig godkjent. I dag er det både en utbredt og populær behandlingsform.

Temaside om Korona

Kiropraktikk er en behandlingsmetode som går ut på å diagnostisere, behandle og forebygge feilfunksjoner og sykdom i muskler, nerver, skjelett og ledd. Målet med behandlingen er å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem.

Manipulasjon

Ordet kiropraktikk betyr "å utføre med hånd" og en viktig del av behandlingen går ut på å bruke spesielle håndgrep for å løse opp og få ting på plass. Dette kalles manipulasjon. Selve manipulasjonen utføres raskt, og med så liten kraft som mulig. Dette skal ikke være smertefullt.

- Behandlingen tar ofte utgangspunkt i ryggsøylen med det formål å få muskler og ledd til å fungere optimalt sammen. Vi bruker teknikker som manipulasjon, muskelteknikker, nevrologiske teknikker, tøyning, øvelser, råd og veiledning for å få vekk spenningsforhold i muskler og ledd, forteller leder i Norsk Kiropraktorforening, Øystein Ogre. Han understreker også at de har høy kompetanse på å stille diagnoser og vurdere plagene pasientene har. Mange kiropraktorer gir også råd om trening, kosthold, riktige løfteteknikker og riktige arbeidsstillinger.

Praktisert i Norge siden 1922

Kiropraktikk ble først kjent på verdensbasis i 1895. Grunnleggeren av behandlingsformen var amerikanske David Daniel Palmer. Han mente at unormale nervefunksjoner kan forårsake medisinske forstyrrelser. Disse prinsippene ble ikke godt mottatt av det medisinske fellesskapet, og en del tidlige kiropraktorer, inkludert Palmer, ble fengslet.

I Norge har kiropraktikk vært praktisert siden 1922. De første årene ble det regnet som alternativ/komplementær behandling, men i 1988 ble kiropraktikk offentlig godkjent, og kiropraktorer er i dag autorisert helsepersonell etter Helsepersonelloven. I mange andre land er kiropraktikk fortsatt regnet som alternativ behandling.

Kan sykemelde

Kiropraktorer har henvisningsrett til røntgenundersøkelser, MR-undersøkelser og CT-undersøkelser på sykehus eller røntgeninstitutt. I tillegg kan de henvise til spesialist og fysioterapi. De har rett til å sykemelde pasienter i inntil åtte uker. Pasienter behøver ikke henvisning fra lege for å ha rett til refusjon fra trygdekontor for kiropraktisk behandling. I dag kan du få refusjon for opp til 14 behandlinger hos kiropraktor per år.

Når du begynner med behandling hos kiropraktor, starter kiropraktoren med en lengre undersøkelse. Dersom kiropraktoren mener at slik behandling passer for deg, lager hun en behandlingsplan. Vanligvis varer første behandlingstime i 30 til 40 minutter, mens påfølgende behandlingstimer varer i omtrent 15 minutter. Dette kan variere noe.

Ryggsmerter dominerer

Av pasienter som oppsøker kiropraktor, er pasienter med ryggsmerter dominerende.

- Omtrent halvparten av de som oppsøker kiropraktor, er ryggpasienter. Enten er det rene korsryggsmerter, eller det kan være korsryggsmerter med utstrålende smerter til beina. Ellers er det mange pasienter med nakkesmerter, smerter mellom skulderblad, utstrålende smerter fra nakke til armer, utstrålende smerter fra skulderblad til bryst, migrene, nakkehodepine, spenningshodepine, samt svimmelhet, svarer Ogre på spørsmål om hvilke plager de ser mest av.

Mange teorier

Ifølge amerikanske Intelihealth finnes det mange teorier om mekanismer og potensielle helsefordeler forbundet med kiropraktikk. Men den underliggende effekten behandlingsformen har på kroppen, er for det meste ukjent. En vanlig hypotese er at forandringer i forholdet mellom bein i ryggraden, eller mellom ledd i ryggraden, kan resultere i helseproblemer, og at manipulering av disse områdene kan rette på dette og forbedre funksjonen. En nyere teori går ut på at nerver i klem, muskelkramper, sammenvoksinger i bløtvevet eller utslipp av signalstoffer fra skadet bløtvev kan skyldes at små ledd i ryggraden er kommet litt ut av stilling, noe som kan bedres med manipulasjon.

Hva som skjer på mikronivå ved manipulasjon, vet man ikke mye om.

Kan hjelpe mot ryggsmerter og spenningshodepine

I følge Intelihealth og Cochrane databasen er det få kvalitetsstudier om effekten av behandling med kiropraktikk. Det finnes mange studier på behandling av lave ryggsmerter med kiropraktikk, men mange av studiene holder ikke strenge vitenskapelige mål. Resultatene tyder på at kiropraktisk behandling gir bedring hos pasienter med akutte plager som har vart i noen dager (subakutt tilstand) og kronisk lave ryggsmerter. Det er uklart om det hjelper mot akutte ryggsmerter i de første timene etter anfallet.

Effekt av kiropraktorbehandling kommer som regel raskt. Derfor manes det til varsomhet mot for mange behandlinger. Har du ikke blitt bedre i løpet av tre til fem behandlinger, bør behandlingen sannsynligvis avbrytes. Mange behandlinger synes ikke å bedre resultatet.

Mens forskning tyder på at kiropraktikk er nyttig i forebyggingen av spenningshodepine, ser det ikke ut til at kiropraktikk har noen effekt mot migrene selv om det finnes studier som viser positiv effekt.

Amerikanske National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) mener også at studier av lave ryggsmerter er av for ujevn kvalitet til å dra noen bastante konklusjoner, men oppsummert ser det ut til at tradisjonell medisinsk behandling og kiropraktisk behandling hjelper like godt mot slike smerter.

Mangel på gode studier

Ifølge den amerikanske Mayoklinikken varer lave ryggsmerter like lenge enten du går til kiropraktor, fysioterapeut eller du ikke får behandling i det hele tatt. Men kiropraktisk behandling kan dempe plagene inntil smertene er borte. Studier viser også at kiropraktisk behandling fungerer bedre mot lave ryggsmerter enn "sham therapy", der pasientene fikk "liksom"-behandling.

Kiropraktikk blir foreslått og brukt for mange tilstander, men det finnes altså for få gode studier til å si noe om effekten av kiropraktikk på andre tilstander enn de ovenfor nevnte.

De vanligste bivirkningene ved kiropraktisk behandling er ubehag i behandlingsområdet, stivhet, hodepine og tretthet. Dette er ubehag som forsvinner ganske raskt igjen. Det finnes noen artikler som beskriver enkelttilfeller hvor man har sett en mulig sammenheng mellom manipulasjon av nakken og etterfølgende disseksjon i arterier til hjernen - og slag, men en systematisk gjennomgang fra 2016, fant ikke studier som kunne bekrefte at det er en slik sammenheng1. Kanskje kan det også være slik at pasienter har gått til kiropraktor på grunn av nakkesmerter som er utløst av disseksjon.

Planlegger kiropraktorutdanning i Norge

Stort sett er kiropraktisk behandling trygt, men det passer ikke for alle.

- Det er selvsagt ikke alle som skal ha behandling av kiropraktor. En av grunnene til at kiropraktorene har en bred medisinsk utdannelse, er for å kunne sortere hvem som kan ha nytte av behandling, og hvem som skal andre steder i helsevesenet Vi gjør grundige forundersøkelser. En del sykdommer er ikke egnet for kiropraktisk behandling. De mest opplagte er kreft og revmatiske plager. Noe av kunsten innen kiropraktikk er å kunne stille riktig diagnose, og vite hvem som skal hit og hvem som skal dit. Det at vi har fått rett til å henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten, er en anerkjennelse av at vi har en god medisinsk kompetanse slik som leger og tannleger, sier Ogre.

Kiropraktisk behandling er populært, og antallet kiropraktorer øker stadig. I dag har Norsk Kiropraktorforening 340 aktive medlemmer, mens 150 studenter er under utdanning. Utdannelsen varer i 5 og et halvt år, i tillegg kommer 12 måneders turnustjeneste. Foreløpig finnes det ikke kiropraktorutdanning i Norge, men det er på vei.

- Både Det medisinske fakultet i Oslo og Universitetet i Stavanger ønsker seg dette studiet, men det er usannsynlig at det blir kiropraktorutdanning på begge stedene, sier Ogre.

Per 2018 er det fortsatt ikke mulig å studere kiropraktikk i Norge, men i følge Norsk Kiropraktorforening kan man starte kiropraktorutdanningen i Norge ved å ta ett år på Medisin grunnfag ved Bjørknes College, pluss to mindre fag, og 4 år ved Murdoch University i Perth.

For å bli kiropraktor tar de fleste den femårige masterutdanningen i Danmark, USA, Storbritannia eller Australia.

Flere norske sykehus har i dag ansatt kiropraktor ved sine ryggpoliklinikker.

Kilder

Referanser

 
  1. Chung CL, Côté P, Stern P, L'Espérance G.. The Association Between Cervical Spine Manipulation and Carotid Artery Dissection: A Systematic Review of the Literature.. J Manipulative Physiol Ther 2016; 38 (9): 672-676. www.ncbi.nlm.nih.gov
  • Tidsskrift for den Norske Lægeforening, NCCAM, Cochrane, Verdens helseorganisasjon, Intelihealth, Norsk Kiropraktorforening, MayoClinic, NrkPuls, Norsk idrettsmedisinsk institutt, Helsenett.no, intervju av fagpersoner.