Informasjon

Naprapati mer effektivt enn legens råd

En ny studie fra Karolinska Institutet i Sverige viser at naprapati fungerer bedre ved rygg- og nakkeplager enn anbefalt og bevist effektiv rådgivning fra lege.

Dette kan åpne for at naprapati, som i dag anses som komplementær behandling, innlemmes i det konvensjonelle medisinske behandlingstilbudet.

I følge Norges Naprapatforbund ble naprapati som behandlingsform utviklet parallelt med kiropraktikk. Naprapati er en manuell behandlingsform som brukes på plager i muskler, sener og ledd. Behandlingen foregår i hovedsak ved bruk av manipulasjon, mobilisering, massasje, muskeltøyning, artikulering (leddbevegelse) og triggerpunktsbehandling. I tillegg kommer ofte trening og rådgivning.

57 prosent ble veldig mye bedre

I studien, som ble utført ved Karolinska Institutet og som ble publisert i Clinical Journal of Pain i mai 20071, var det 409 pasienter som hadde hatt rygg- og nakkeplager i over ett år, som deltok.

Disse ble delt inn i to grupper, der halvparten fikk behandling hos naprapat, mens den andre halvparten fikk rådgivning og støtte av lege i tråd med forskningsbasert kunnskap.

Etter tolv uker oppga 57 prosent i naprapatgruppen at de var veldig mye bedre, mot 13 prosent av deltagerne som fikk behandling fra legen. 69 prosent i naprapatgruppen anga en tydelig smertereduksjon, mot 42 prosent av de som gikk til legen. 19 prosent i naprapatgruppen oppga at de følte seg helt friske, mot syv prosent i gruppen som fikk behandling hos legen.

- Studien betyr veldig mye

For naprapater i Norge er denne artikkelen, som er den første rapporten fra en større studie, av stor betydning.

- Studien betyr veldig mye. Det er viktig å vise at hele behandlingsformen ved naprapati har effekt, sier Tuva Grande som er formann i Norges Naprapatforbund.

I Norge blir naprapati ansett som komplementær behandling, mens naprapater i Sverige har vært autoriserte siden 1994.

- Norges Naprapatforbunds høyeste mål er å få autorisasjon i Norge. Dette er noe vi både ønsker og jobber for, blant annet jobber vi politisk med det, og vi har en underskriftskampanje på hjemmesidene våre, sier Grande.

At det nå blir publisert studier om behandlingsformen, ser hun på som ett viktig skritt videre i denne prosessen.

- Det er viktig for at naprapati skal bli anerkjent at det finnes studier som kan bevise effekten. Jeg håper at dette kan føre til mer forskning på naprapati som behandlingsform i sin helhet, sier Grande.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Skillgate E, Vingård E, Alfredsson L. Naprapathic manual therapy or evidence-based care for back and neck pain: A randomized, controlled trial. Clinical Journal of Pain 2007; 23: 431-9.