Informasjon

Nattlysolje

Temaside om Korona

Effekt ved andre tilstander

Selv om dokumentasjonen er begrenset, er det flere små studier som tyder på at nattlysolje kan være nyttig hos pasienter med mild til moderat diabetisk nevropati som oppnår bare delvis lindring fra reseptbelagte medisiner11-12. Større studier er imidlertid påkrevd for å bekrefte denne observasjonen.

En metaanalyse som har vurdert nytten av nattlysolje ved leddgikt, konkluderer at foreliggende bevis er utilstrekkelig til å gi noen klar anbefaling om effekt13.

Enkelte bruker nattlysolje vaginalt hos gravide til å påskynde modningen av livmorhalsen, forkorte fødselen og redusere sjansen for overtidige svangerskap14. Det finnes imidlertid ingen studier som støtter denne bruken.

Forrige side Neste side