Informasjon

Nattlysolje

Temaside om Korona

Interaksjoner, bivirkninger og kontraindikasjoner

Nattlysolje tolereres godt, og det rapporteres om kun lette bivirkninger fra magen (ubehag, kvalme, løs avføring) og hodepine15-16. Det advares mot bruk hos epileptikere1.

Effektene av tilskudd med nattlysolje under svangerskap og amming er stort sett ukjent, og anbefales derfor ikke. Det er rapportert om tilfeller med forbigående hudblødninger hos nyfødte barn der moren hadde brukt nattlysolje i siste fase av svangerskapet. Inntak av nattlysolje under svangerskapet kan også føre til langvarige fødsler og fortidlige fødsler17.

Det finnes også rapporter om en rekke andre bivirkninger1, men det er utilstrekkelig dokumentasjon til å vurdere betydningen av disse funnene.

Forrige side Neste side