Informasjon

Johannesurt (prikkperikum)

Johannesurt, eller prikkperikum, er en kjent urt innen folkemedisin og er blitt brukt mot depresjon. I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Temaside om Korona

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Johannesurt

Johannesurt, eller prikkperikum, tilhører perikumfamilien og er vanlig i Norge. Plantn har det latinske navnet Hypericum perforatum. På engelsk: St Johns Wort.

Foreslått bruksområde

Johannesurt blir brukt mot depresjon.

Kommentar/konklusjon

EMA har monografi for johannesurt.

I Norge selges prikkperikum som plantebasert legemiddel, og har effekt ved depresjon tilsvarende tradisjonell medikamentell depresjonsbehandling, men med mindre bivirkninger.

Det angis også at bruk av planten letter symptoemer knyttet til overgangsalderen.
OBS interaksjoner!

Mulige bivirkninger

For Johannesurt er det en rekke mulige bivirkninger: Søvnproblemer, livlige drømmer, tretthet, uro, urolig mage/diare, allergiske reaksjoner, ømfindtlighet for sollys, svimmelhet og hodepine.
NAFKAM anbefaler ikke medisinsk bruk av prikkperikum for gravide, ammede, fotosensitive personer og personer med kjent allergi for planter i hyperikumfamilien. 

Drøft bruken av prikkperikum med lege ved:

  • Alzheimer
  • ADHD
  • Bipolar lidelse
  • Depresjon
  • Infertilitet
  • Schizofreni
  • Før operasjoner eller anestesi

Mulige legemiddelinteraksjoner

Det er kjent at prikkperikum interagerer med mange medisiner (blant annet warfarin), urter og kosttilskudd, samt påvirker resultatet av enkelte typer medisinske prøver

Se Legemiddelverkets interaksjonssøk

Kilde

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 93 til 94 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.