Informasjon

Aloe gel (Aloe vera)

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste videnkaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av aloe gel

Navn

 • Latin: Aloe vera
 • Engelsk: Aloe vera

Foreslått bruksområde

 • Behandling av sår, brannskader og infeksjoner
 • Flebitter etter infusjonsbehandling
 • Oral lichen planus
 • Hudlidelser

Kommentar/konklusjon

 • Sårtilheling
  • Mangler dokumentasjon på effekt ved sårtilheling,1
  • Risiko for økt smerte ved bruk på operasjonssår2
 • Flebitter etter infusjonsbehandling
  • En mulig effekt på forebygging/behandling av overflatiske flebitter, men god dokumentasjon mangler3
 • Oral lichen planus
  • En mulig effekt på smerter og klinikk ved oral lichen planus, men dokumentasjonen er svak4
 • Hudlidelser
  • Effekten av aloe vera til bruk ved ulike hudlidelser er for dårlig dokumentert til at den kan anbefales5

Mulige bivirkninger

 • Utvortes bruk og bruk i anbefalte mengder er ikke forbundet med bivirkninger av betydning
 • Kløe og svie i huden kan forekomme
 • Allergiske reaksjoner hos utsatte

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • NIFAB.no opplyser mulige interaksjoner for:
  • Sevofluran (anestesimiddel)
  • Antidiabetesmedisin

Kilder

Referanser

 1. Dat AD, Poon F, Pham KBT, Doust J. Aloe vera for treating acute and chronic wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD008762. DOI: 10.1002/14651858.CD008762.pub2 DOI
 2. Vermeulen H, Ubbink DT, Goossens A, de Vos R, Legemate DA, Westerbos SJ. Dressings and topical agents for surgical wounds healing by secondary intention. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 2. Art. No.: CD003554. DOI: 10.1002/14651858.CD003554.pub2 DOI
 3. Zheng G, Yang L, Chen H, Chu J, Mei L. for prevention and treatment of infusion phlebitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD009162. DOI: 10.1002/14651858.CD009162.pub2 DOI
 4. Thongprasom K, Carrozzo M, Furness S, Lodi G. Interventions for treating oral lichen planus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD001168. DOI: 10.1002/14651858.CD001168.pub2 DOI
 5. Feily A, Namazi MR. Aloe vera in dermatology: a brief review. G Ital Dermatol Venereol. 2009; 144: 85-91. pmid:19218914 PubMed