Informasjon

Aloe vera (aloe gel)

Aloe vera brukes i folkemedisinen i form av gel ved behandling av blant annet sår og infeksjoner. I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenkaplige standard. I denne artikkelen følger en vurdering av aloe vera/aloe gel basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Aloe vera

Aloe vera heter det samme på både latin og engelsk. Planten er en flerårig sukkulent plante. I folkemedisinen blir den brukt i form av gel som smøres på huden. Aloe vera heter Aloe vera også på latin og engelsk.

Foreslått bruksområde

Aloe vera gel har blitt foreslått brukt til behandling av sår, brannskader og infeksjoner. Det har også blitt brukt ved overflatiske årebetennelser, ved oral lichen planus, og andre hudlidelser.

Kommentar/konklusjon

Det mangler dokumentasjon på at aloe vera gel har effekt ved sårtilheling. Når det brukes på operasjonssår er det risiko for at det skal øke smerten.

Ved årebetennelser etter infusjonsbehandling er det mulig at aloe vera gel kan ha en forebyggende effekt eller hjelpe, men det mangler god dokumentasjon på dette.

Det er også sett at aloe vera gel har en mulig effekt på smerter og plager ved oral lichen planus, men dokumentasjonen er svak.

Effekten av aloe vera gel på ulike hudlidelser er for dårlig dokumentert til at den kan anbefales.

Mulige bivirkninger

Utvortes bruk, og bruk i anbefalte mengder, er ikke forbundet med bivirkninger av betydning. Kløe og svie kan forekomme. Hos utsatte personer kan allergiske reaksjoner oppstå.

Hele kapitlet om planter i folkemedisinen finner du her.

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse åtte til tolv i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.