Informasjon

Cannabis

Mange forhold gjør at plantebaserte produkter ofte ikke er etterprøvd i god nok grad, her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av cannabis

Navn

 • Latin: Cannabis sativa
 • Engelsk: Cannabis (marijuana)

Foreslått bruksområde

 • Stimulerer apetitt, vektøkning og fungerer kvalmestillende
 • Positive effekter på humør
 • Schizofreni
 • Reumatoid artritt
 • Tourettes syndrom
 • Epilepsi
 • Grønn stær

Kommentar/konklusjon

 • Påvist effekt, men denne må vurderes opp mot bivirkninger
  • Kvalmestillende effekt1
  • Grønn stær (glaukom)2
 • Dårlig dokumentert effekt, og særlig langtidseffekter er ikke tilstrekkelig vurdert
  • Effekter på humør, apetitt og livsglede3
 • Ingen dokumentert positiv effekt
  • Schizofreni4
  • Smerter og livskvalitet ved revmatoid artritt5
  • Multippel sklerose6-7
  • Demens8
  • Tourettes sykdom9

Mulige bivirkninger

 • Stor risiko for alvorlig helseskade knyttet til både legal og illegal medisinsk bruk. Avhengighetsskapende ruseffekt og psykiske virkninger, bl.a. psykosefremmende3
 • Vanlige bivirkninger omfatter svimmelhet, tørr munn, kvalme og falltendens5

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • NIFAB.no opplyser om mulige interaksjoner for:
  • Beroligende medisiner
  • Antabus ved alkoholavvenning
  • Legemiddel mot depresjon
  • Astmamedisin
  • Blodfortynnende

Kilder

Referanser

 1. Phillips RS, Gopaul S, Gibson F, Houghton E, Craig JV, Light K, Pizer B. Antiemetic medication for prevention and treatment of chemotherapy induced nausea and vomiting in childhood. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD007786. DOI: 10.1002/14651858.CD007786.pub2 DOI
 2. Parikh RS, Parikh SR. Alternative therapy in glaucoma management: is there any role?. Indian J Ophthalmol 2011; 59: Suppl:S158-60. pmid:21150028 PubMed
 3. Lutge EE, Gray A, Siegfried N. The medical use of cannabis for reducing morbidity and mortality in patients with HIV/AIDS. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD005175. DOI: 10.1002/14651858.CD005175.pub3 DOI
 4. Rathbone J, Variend H, Mehta H. Cannabis and schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD004837. DOI: 10.1002/14651858.CD004837.pub2 DOI
 5. Richards BL, Whittle SL, Buchbinder R. Neuromodulators for pain management in rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD008921. DOI: 10.1002/14651858.CD008921.pub2 DOI
 6. Mills RJ, Yap L, Young CA. Treatment for ataxia in multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD005029. DOI: 10.1002/14651858.CD005029.pub2 DOI
 7. Shakespeare D, Boggild M, Young CA. Anti-spasticity agents for multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD001332. DOI: 10.1002/14651858.CD001332 DOI
 8. Krishnan S, Cairns R, Howard R. Cannabinoids for the treatment of dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD007204. DOI: 10.1002/14651858.CD007204.pub2 DOI
 9. Curtis A, Clarke CE, Rickards HE. Cannabinoids for Tourette's Syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD006565. DOI: 10.1002/14651858.CD006565.pub2 DOI