Informasjon

Ginseng (asiatisk)

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste videnkaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av ginseng (asiatisk)

Navn

 • Latin: Panax ginseng
 • Engelsk: Ginseng

Foreslått bruksområde

 • Fysisk ytelse
 • Kognitive funksjoner
 • Immunsystemet
 • Type-2 diabetes
 • Psykisk velbefinnende

Kommentar/konklusjon

 • Ginseng antydes å ha en positiv effekt på kognisjon, atferd og livskvalitet. Bedre studier etterlyses for å kunne bekrefte denne effekten1

Mulige bivirkninger

 • Ingen større bivirkninger avdekket1

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • Se interaksjoner.no
  • Nedsatt effekt av warfarin2 og antihypertensiver, økt effekt av monoaminoksidase-hemmere

Kilder

Referanser

 1. Geng J, Dong J, Ni H, Lee MS, Wu T, Jiang K, Wang G, Zhou AL, Malouf R. Ginseng for cognition. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 12. Art. No.: CD007769. DOI: 10.1002/14651858.CD007769.pub2 DOI
 2. Solhaug V, Nergård CS. Interaksjoner mellom warfarin og naturmidler. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1252-4. doi:10.4045/tidsskr.09.0834 DOI