Informasjon

Grønn te

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste videnkaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av grønn te

Navn

 • Latin: Camellia sinensis
 • Engelsk: Green tea

Foreslått bruksområde

 • Kreftforebygging, vektreduksjon hos overvektige, reduserer risiko for hjerte-/karsykdom

Kommentar/konklusjon

 • Mulig risikosenkende effekt på hjerte-/karsykdom1
 • Ingen dokumentert kreftforebyggende effekt2
 • Studier viser ingen sikker vektreduserende effekt, ei heller opprettholdende effekt av et vekttap3

Mulige bivirkninger

 • Langvarige tradisjoner med regelmessig bruk tilsier ingen bivirkninger av betydning ved bruk av grønn te som drikke2
  • NIFAB.no: Grønn te i konsentrert form kan gi en rekke bivirkninger. De fleste er milde, men skader på lever er registrert

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • NIFAB.no opplyser mulige interaksjoner for en rekke legemidler
  • Enkelte hjertemedisiner, magesyredempende medisiner, blodfortynnende4, antabus (alkoholavvenning), beroligende medisiner, slimhinneavsvellende medisiner, enkelte former for antibiotika, astmamedisin og medisin mot sopp er blant disse

Kilder

Referanser

 1. Hartley L, Flowers N, Holmes J, Clarke A, Stranges S, Hooper L, Rees K. Green and black tea for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD009934. DOI: 10.1002/14651858.CD009934.pub2 - See more at: http://summaries.cochrane.org/CD009934/green-and-black-tea-to-prevent-cardiovascular-disease#sthash.XqU001NB.dpuf The Cochrane Library
 2. Boehm K, Borrelli F, Ernst E, Habacher G, Hung SK, Milazzo S, Horneber M. Green tea (Camellia sinensis) for the prevention of cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD005004. DOI: 10.1002/14651858.CD005004.pub2 DOI
 3. Jurgens TM, Whelan AM, Killian L, Doucette S, Kirk S, Foy E. Green tea for weight loss and weight maintenance in overweight or obese adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD008650. DOI: 10.1002/14651858.CD008650.pub2 DOI
 4. Solhaug V, Nergård CS. Interaksjoner mellom warfarin og naturmidler. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1252-4. doi:10.4045/tidsskr.09.0834 DOI