Informasjon

Grønn te

Grønn te er foreslått brukt blant annet til forebygging av hjerte- og karsykdom, og til vektreduksjon. Grønn te kan drikkes som vanlig te, eller inntas i konsentrert form.

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskapelige standard. I denne artikkelen følger en vurdering av grønn te basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Grønn te

Grønn te er te av teblader som er mindre bearbeidet enn svart te. Grønn te har lange tradisjoner i Øst-Asia. Grønn te selges både i tradisjonell form av teposer som skal trekkes med vann og drikkes, og i konsentrert form/ekstrakter som inntas som kosttilskudd. Det latinske navnet på grønn te er Camellia sinensis. På engelsk: Green tea. 

Foreslått bruksområde

Grønn te er foreslått til kreftforebygging, vektreduksjon hos overvektige, og som et middel som kan redusere risiko for hjerte- og karsykdom.

Kommentar/konklusjon

Grønn te har en mulig risikosenkende effekt på hjerte- og karsykdom. Det har ingen kreftforebyggende effekt. Studier viser ingen sikker, vektreduserende effekt. Det viser heller ingen opprettholdende effekt etter vekttap.

Mulige bivirkninger

Langvarige tradisjoner med regelmessig bruk tilsier ingen bivirkninger av betydning ved bruk av grønn te som drikke.

Ifølge NAFKAM.no kan grønn te i konsentrert form gi en rekke bivirkninger. De fleste er milde, men skader på lever er registrert.

Mulige legemiddelinteraksjoner

Natural Medicines database opplyser mulige interaksjoner for en rekke legemidler.
Dette inkluderer enkelte hjertemedisiner, magesyredempende medisiner, blodfortynnende, antabus (alkoholavvenning), beroligende medisiner, slimhinneavsvellende medisiner, enkelte former for antibiotika, astmamedisin og medisin mot sopp.

Hele kapitlet om planter i folkemedisinen finner du her.

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 18, 30, 31, 32 og 33 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.