Informasjon

Gurkemeie

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste videnkaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

[imported]

Bruksområde og effekter av gurkemeie

Navn

  • Latin: Curcuma longa L.
  • Engelsk: Turmeric

Foreslått bruksområde

Kommentar/konklusjon

  • En rekke forsøk bekrefter gurkemeies antimikrobielle funksjon, men behandlingsstudier utført på mennesker klarer ikke å dokumentere noen forbyggende eller behandlingsmessige effekter1

Mulige bivirkninger

  • Langvarig, tradisjonell bruk tilsier få bivirkninger, selv i store doser1

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • NIFAB.no opplyser om en mulig påvirkning av blodfortynnende legemiddel

Kilder

Referanser

  1. Zorofchian Moghadamtousi S, Abdul Kadir H, Hassandarvish P, et al. A Review on Antibacterial, Antiviral, and Antifungal Activity of Curcumin. Biomed Res Int 2014. pmid:24877064 PubMed