Informasjon

Gurkemeie

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste videnkaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av gurkemeie

Navn

  • Latin: Curcuma longa L.
  • Engelsk: Turmeric

Foreslått bruksområde

Kommentar/konklusjon

  • En rekke forsøk bekrefter gurkemeies antimikrobielle funksjon, men behandlingsstudier utført på mennesker klarer ikke å dokumentere noen forbyggende eller behandlingsmessige effekter1

Mulige bivirkninger

  • Langvarig, tradisjonell bruk tilsier få bivirkninger, selv i store doser1

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • NIFAB.no opplyser om en mulig påvirkning av blodfortynnende legemiddel

Kilder

Referanser

  1. Zorofchian Moghadamtousi S, Abdul Kadir H, Hassandarvish P, et al. A Review on Antibacterial, Antiviral, and Antifungal Activity of Curcumin. Biomed Res Int 2014. pmid:24877064 PubMed