Informasjon

Hestekastanje

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste videnkaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av hestekastanje

Navn

 • Latin: Aesculus hippocastanum
 • Engelsk: Horse-chestnut eller conker tree

Foreslått bruksområde

 • Venøs insuffisiens

Kommentar/konklusjon

 • Studier viser en gunstig korttidseffekt på leggsmerte, ødem og kløe. Bedre studiedesign trengs for å bekrefte effekten1

Mulige bivirkninger

 • Milde og uvanlige, omfatter gastrointestinale besvær, svimmelhet, kvalme, hodepine og kløe1
  • Det er kun registrert milde bivirkninger2

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • Hestekastanjefrø skal ikke benyttes av barn, gravide eller ammende, og bør ikke kombineres med blodsukkersenkende medisiner eller med warfarin3

Kilder

Referanser

 1. Pittler MH, Ernst E. Horse chestnut seed extract for chronic venous insufficiency. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD003230. DOI: 10.1002/14651858.CD003230.pub4 DOI
 2. Oduwole O, Meremikwu MM, Oyo-Ita A, Udoh EE. Honey for acute cough in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD007094. DOI: 10.1002/14651858.CD007094.pub3 DOI
 3. Methlie CB, Schjøtt J. Hestekastanje - naturlegemiddel mot venøs insufficiens. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 420-2. Tidsskrift for Den norske legeforening