Informasjon

Honning

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av honning

Navn

 • Latin: Mel
 • Engelsk: Honey

Foreslått bruksområde

 • Hoste
 • Sårskader

Kommentar/konklusjon

 • Honning har ikke dokumentert effekt på hoste hos barn, men vurderes som ufarlig til barn over ett år1-2
 • Det virker som enkelte sårskader kan ha en viss effekt av honning, mens andre sår kan forverres. Utilstrekkelig dokumentasjon gjør at man ikke ønsker å anbefale honning for sårbehandling3

Mulige bivirkninger

 • Honning anbefales ikke til barn under ett år da det kan være en kilde til spedbarnsbotulisme
 • Enkelte reagerer allergisk på honning
 • Honningpastiller utgjør en kvelningsrisiko hos små barn

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • NIFAB.no opplyser at det er ingen kjente interaksjoner med honning

Kilder

Referanser

 1. Oduwole O, Meremikwu MM, Oyo-Ita A, Udoh EE. Honey for acute cough in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD007094. DOI: 10.1002/14651858.CD007094.pub3 DOI
 2. Mulholland S, Chang AB. Honey and lozenges for children with non-specific cough. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD007523. DOI: 10.1002/14651858.CD007523.pub2 DOI
 3. Jull AB, Walker N, Deshpande S. Honey as a topical treatment for wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD005083. DOI: 10.1002/14651858.CD005083.pub3 DOI