Informasjon

Hvitløk

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste videnkaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av hvitløk

Navn

 • Latin: Allium sativum
 • Engelsk: Garlic

Foreslått bruksområde

 • Høyt blodtrykk, forkjølelse, åreforkalkning

Kommentar/konklusjon

 • Selv ved trippel dosering er det ingen effekt av hvitløk på symptomer, alvorlighetsgrad eller lengde av forkjølelse1
 • Studiene vedrørende blodtrykk er for små til å kunne konkludere med noen effekt2
 • Kun en liten studie på effekten ved åreforkalkning holdt tilstrekkelig kvalitet, og den viste ingen effekt av hvitløk3

Mulige bivirkninger

 • Halitosis (dårlig ånde), gastrointestinale besvær3

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • NIFAB.no angir noen trolige/mulige interaksjoner med bl.a. betennelsesdempende medisiner (cyklosporin), aids-medisin og warfarin4

Kilder

Referanser

 1. Lissiman E, Bhasale AL, Cohen M. Garlic for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD006206. DOI: 10.1002/14651858.CD006206.pub3 DOI
 2. Stabler SN, Tejani AM, Huynh F, Fowkes C. Garlic for the prevention of cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD007653. DOI: 10.1002/14651858.CD007653.pub2 DOI
 3. Jepson RG, Kleijnen J, Leng GC. Garlic for peripheral arterial occlusive disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD000095. DOI: 10.1002/14651858.CD000095.pub2 DOI
 4. Solhaug V, Nergård CS. Interaksjoner mellom warfarin og naturmidler. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1252-4. doi:10.4045/tidsskr.09.0834 DOI