Informasjon

Ingefær

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av ingefær

Navn

  • Latin: Zingiber officinale
  • Engelsk: Ginger

Foreslått bruksområde

  • Sjøsyke og kvalme (svangerskap-, cytostatikaindusert-, postoperativ-, osv.)

Kommentar/konklusjon

  • Studier kan tyde på en viss effekt ved kvalme og oppkast1-3

Mulige bivirkninger

  • Halsbrann

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • NIFAB.no angir noen trolige/mulige interaksjoner med bl.a. blodfortynnende og warfarin

Kilder

Referanser

  1. Matthews A, Haas DM, O'Mathúna DP, Dowswell T, Doyle M. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD007575. DOI: 10.1002/14651858.CD007575.pub3 DOI
  2. Marx WM, Teleni L, McCarthy AL, et al. Ginger (Zingiber officinale) and chemotherapy-induced nausea and vomiting: a systematic literature review. Nutr Rev 2013; 71: 245-54. pmid:23550785 PubMed
  3. Ernst E, Pittler MH. Efficacy of ginger for nausea and vomiting: a systematic review of randomized clinical trials. Br J Anaesth 2000; 84: 367-71. pmid:10793599 PubMed