Informasjon

Kajennepepper

Kajennepepper er en variant av chilipepper. I folkemedisinen er kajennepepper foreslått brukt mot lave ryggsmerter. I denne artikkelen kan du lese mer om effekt og mulige bivirkninger.

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskapelige standard. I denne artikkelen følger en vurdering av kajennepepper basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Kajennepepper

Kajennepepper er en variant av chilipepper. Det er et sterkt krydder som brukes til matlaging og i folkemedisinen. Det er stoffet capsaicin som har en lokalbedøvende effekt. Kajennepepper blir da brukt som salve/krem. Det latinske navnet på kajennepepper er Capsicum frutescens. Engelsk: Cayenne pepper. 

Foreslått bruksområde

Kajennepepper blir foreslått brukt mot lave ryggsmerter (lokalbehandling).

Kommentar/konklusjon

Kajennepepper inneholder capsaicin som har en lokalbedøvende effekt. Virkningsmekanismen er ikke fullstendig klarlagt. En Cochranegjennomgang som undersøkte effekt av plantebaserte produkter på ryggsmerter, konkluderte med at kajennepepper synes å kunne ha en positiv virkning på kroniske lave ryggsmerter (i form av kremer og plaster), men ingen ekstra effekt på lave ryggsmerter.

Legemidler (krem og plaster) med standardisert innhold (fast mengde) av capsaicin, kan være aktuelt å bruke ved nervesmerter etter helvetesild, og til behandling av perifere nevropatiske smerter (nervesmerter i armer og bein) hos voksne.

Mulige bivirkninger

Bivirkninger var først og fremst milde og forbigående fordøyelsesplager og hudirritasjoner.

Mulige legemiddelinteraksjoner

Ved bruk av salve eller krem er det forbigående lave systematiske capsaicinnivåer og ikke vurdert for interaksjoner.

www.drugs.com (siden ble besøkt 09.09.2019) angir at Capsaicin kan påvirke medikamentene captopril og ACE-hemmere, og gi eller forverre hoste som bivirkning av disse medikamentene. Capsaicin kan påvirke samtidig jernopptak.

Hele kapitlet om planter i folkemedisinen finner du her.

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 51 og 52 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.