Informasjon

Kamille

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av kamille

Navn

  • Latin:Chamomilla recutita
  • Engelsk: Chamomile

Foreslått bruksområde

  • En rekke foreslåtte bruksområder

Kommentar/konklusjon

  • Mangler god dokumentasjon på gunstige helseeffekter hos mennesker1

Mulige bivirkninger

  • Kvalme. Medisinsk bruk av kamille anbefales ikke til gravide/ammende eller til hormonsensitive pasienter. Allergi mot prestekrage kan gi økte bivirkninger1

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • NIFAB.no angir noen mulige interaksjoner, blant annet med beroligende mider (benzodiazepiner) og blodfortynnende medisin

Kilder

Referanser

  1. McKay DL, Blumberg JB. A review of the bioactivity and potential health benefits of chamomile tea (Matricaria recutita L.). Phytother Res 2006; 20: 519-30. pmid:16628544 PubMed