Informasjon

Kamille

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bruksområde og effekter av kamille

Navn

  • Latin:Chamomilla recutita
  • Engelsk: Chamomile

Foreslått bruksområde

  • En rekke foreslåtte bruksområder

Kommentar/konklusjon

  • Mangler god dokumentasjon på gunstige helseeffekter hos mennesker1

Mulige bivirkninger

  • Kvalme. Medisinsk bruk av kamille anbefales ikke til gravide/ammende eller til hormonsensitive pasienter. Allergi mot prestekrage kan gi økte bivirkninger1

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • NIFAB.no angir noen mulige interaksjoner, blant annet med beroligende mider (benzodiazepiner) og blodfortynnende medisin

Kilder

Referanser

  1. McKay DL, Blumberg JB. A review of the bioactivity and potential health benefits of chamomile tea (Matricaria recutita L.). Phytother Res 2006; 20: 519-30. pmid:16628544 PubMed