Informasjon

Kava

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av kava

Navn

  • Latin: Piper methysticum
  • Engelsk: Kava

Foreslått bruksområde

  • Angst

Kommentar/konklusjon

  • Gir en liten angstdempende effekt ved korttidsbehandling1

Mulige bivirkninger

  • Bivirkninger er uvanlig, og disse virker å være milde og forbipasserende. Oppfølging av langtidsbruk mangler1
  • www.drugs.com oppgir at kava i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige leverskader

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • www.drugs.com viser til forsiktighet i bruk sammen med andre medisiner som er kjent for å gi leverpåvirkning

Kilder

Referanser

  1. Pittler MH, Ernst E. Kava extract versus placebo for treating anxiety. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD003383. DOI: 10.1002/14651858.CD003383 DOI