Informasjon

Kava

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bruksområde og effekter av kava

Navn

  • Latin: Piper methysticum
  • Engelsk: Kava

Foreslått bruksområde

  • Angst

Kommentar/konklusjon

  • Gir en liten angstdempende effekt ved korttidsbehandling1

Mulige bivirkninger

  • Bivirkninger er uvanlig, og disse virker å være milde og forbipasserende. Oppfølging av langtidsbruk mangler1
  • www.drugs.com oppgir at kava i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige leverskader

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • www.drugs.com viser til forsiktighet i bruk sammen med andre medisiner som er kjent for å gi leverpåvirkning

Kilder

Referanser

  1. Pittler MH, Ernst E. Kava extract versus placebo for treating anxiety. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD003383. DOI: 10.1002/14651858.CD003383 DOI