Informasjon

Kava

Kava er en plante som vokser ved Stillehavsøyene. I folkemedisinen blir et ekstrakt av roten brukt mot angst. I denne artikkelen kan du lese mer om effekt og mulige bivirkninger.

Temaside om Korona

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskapelige standard. I denne artikkelen følger en vurdering av kava basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Kava

Kava er en plante som vokser ved Stillehavsøyene. Navnet referer både til planten, og til drikken/ekstraktet som utvinnes fra røttene. Det latinske navnet på kava er Piper methysticum. Engelsk: Kava. 

Foreslått bruksområde

Kava blir foreslått brukt mot angst.

Kommentar/konklusjon

Forskning viser at kava gir en liten angstdempende effekt ved korttidsbehandling. 

Mulige bivirkninger

Bivirkninger ved inntak av kava er uvanlig, og virker å være milde og forbigående. Det mangler oppfølgingsstudier på langtidsbruk av kava.

www.drugs.com oppgir at kava i sjeldne tilfeller kan gi alvorlig leverskade.

Mulige legemiddelinteraksjoner

Ifølge www.drugs.com bør det utvises forsiktighet i bruk av kava sammen med andre medisiner som er kjent for å gi leverpåvirkning.

Hele kapitlet om planter i folkemedisinen finner du her.

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 73 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.