Informasjon

Kjerringrokk/åkersnelle

Kjerringråkk, eller åkersnelle, er blant annet foreslått mot urinveisinfeksjon og til behandling av sår. I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Kjerringrokk/åkersnelle

Kjerringrokk blir også kalt åkersnelle, og bærer det latisnke navnet Equisetum arvense, på engelsk: Horsetail.

Foreslåtte bruksområder

Kjerringrokk er blitt brukt mot sykdommer og plager som nyrestein, urinveisinfeksjon, inkontinens og til behandling av sår og brannskader. 

Kommentar/konklusjon

NAFKAM.no angir en mulig effekt av kjerringrokk, men anbefaler gravide og ammende, diabetes-pasienter, pasienter med lavt kaliumnivå og personer med vitiamin-mangel om å avstå fra bruk av planten.

Medline angir manglende bevis for effekt.

Mulige legemiddelinteraksjoner

NAFKAM.no opplyser om sannsynlig legemiddelinteraksjoner med lithium.

Kilder 

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen.