Informasjon

Kjerringrokk/åkersnelle

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av kjerringrokk/åkersnelle

Navn

  • Latin: Equisetum arvense
  • Engelsk: Horsetail

Foreslått bruksområde

  • Nyrestein, urinveisinfeksjon, inkontinens og til behandling av sår og brannskader

Kommentar/konklusjon

Mulige bivirkninger

  • Kan gi thiamin-mangel
    • NIFAB.no anbefaler gravide og ammende, diabetes-pasienter eller pasienter med lavt kaliumnivå om å avstå fra bruk av kjerringrokk

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • NIFAB.no angir sannsynlig interaksjon med lithium