Informasjon

Klaseormedrue

Klaseormedrue er en urt som brukes mot overgangsplager. I denne artikkelen kan du lese mer om effekt og mulige bivirkninger.

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Klaseormedrue

Klaseormedrue er en plante i soleiefamilien. Det er en kraftig plante som kan bli så 2,5 meter når den står i blomst. Det latinske navnet er Cimicifuga racemosa, og det engelske navnet er Black cohosh.

Foreslåtte bruksområder

Klaseormedrue er en mye brukt plante i folkemedisinen, og er blant annet brukt mot overgangsplager.

Kommentarer/konklusjon

Det er ingen sikker dokumentasjon på effekt ved overgangsplager, men potensielle gunstige helseeffekter gjør at man oppmuntrer til ytterligere kartlegging av denne urten.

Cimicifuga er i Norge klassifisert av Statens legemiddelverk som legemiddel og har ikke vært tillatt å bruke i kosttilskudd. Det fås kjøpt uten resept på apotek. Eventuelle kosttilskudd som inneholder denne ingrediensen, selges ulovlig i Norge.

EMU har monografi for klaseormedruerot.

Mulige bivirkninger

Mulige bivirkninger er utslett, kløe, ødemer, dyspepsi, diare eller vektøkning.
Levertoksisitet er rapportert i sjeldne tilfeller.

Mulige legemiddelinteraksjoner

Natural Medicines database angir noen mulige interaksjoner, blant annet relatert til lever.

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 74 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.