Informasjon

Klaseormedrue

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av klaseormedrue

Navn

 • Latin: Actaea racemosa
 • Engelsk: Black cohosh

Foreslått bruksområde

 • Overgangsplager

Kommentar/konklusjon

 • Ingen sikker dokumentasjon på effekt ved overgangsplager, men potensielle gunstige helseeffekter gjør at man oppmuntrer til ytterligere kartlegging av denne urten1

Mulige bivirkninger

 • Utslett
 • Kløe
 • Ødemer
 • Dyspepsi
 • Diare
 • Vektøkning
 • Levertoksisitet er rapportert i sjeldne tilfeller

Mulige legemiddel-interaksjoner

Kilder

Referanser

 1. Leach MJ, Moore V. Black cohosh (Cimicifuga spp.) for menopausal symptoms. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD007244. DOI: 10.1002/14651858.CD007244.pub2 DOI