Informasjon

Koffein/kaffe

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av koffein/kaffe

Navn

 • Latin: Coffea
 • Engelsk: Coffee

Foreslått bruksområde

 • Økt årvåkenhet
 • Potensierende effekt på smertestillende behandling (paracetamol, ibuprofen, acetylsalisylsyre)
 • Astma og pusteproblemer hos nyfødte
 • Svangerskap
 • Atrieflimmer
 • Basalcellekarsinom
 • Leversykdom
 • Diabetes type II
 • Parkinsons sykdom
 • Reduserer selvmordsrisiko

Kommentar/konklusjon

 • Et moderat inntak av koffein er først og fremst forbundet med en mild, positiv, effekt på en rekke tilstander. Disse er stort sett ikke dokumentert i en slik grad at man anbefaler endringer i kaffeinntak
  • Koffein øker årvåkenheten1
  • Koffein synes å gi økt lindrende effekt av smertestillende medisiner2
  • Koffein påvirker pusten til astmatikere i inntil 4 timer etter inntak. Dette kan påvirke resultatet av undersøkelser, men synes ikke å påvirke sykdomsutviklingen av astma3
  • Koffein kan være et bedre alternativ enn teofyllin som behandling av fortidligfødte barn med pustestans4
  • Klar dokumentasjon av kaffe/koffeins virkning på foster under svangerskap mangler, men tre kopper kaffe hver dag under svangerskapet påvirket ikke fødselsvekt eller fosteret på annet vis5, og øker heller ikke sjansen for svangerskapsdiabetes6
  • Koffein øker ikke risikoen for atrieflimmer, og gitt i små doser har det en mulig forebyggende effekt7
  • Koffein antas å ha en beskyttende effekt mot basalcellekarsinom8
  • Kaffe antas å beskytte mot ikke-alkoholisk leversykdom9 og leverkreft10
  • Økt kaffeinntak reduserer risikoen for diabetes type II, mens risikoen for sykdommen øker om man reduserer kaffeinntaket11
  • Antatt forebyggende effekt på Parkinsons sykdom12
  • Større befolkningsstudier antyder at kaffeforbruk reduserer selvmordsrisiko, og at effekten er bedre ved større inntak13

Mulige bivirkninger

 • Et inntak på inntil 400 mg koffein (ca. fire kopper kaffe) daglig synes å være trygt for friske voksne, og studiene over påviste ingen alvorlige bivirkninger.1-3 En studie på fortidligfødte barn viste heller ingen bivirkninger av betydning4
 • Særlig ved inntak ut over 400 mg koffein kan kortvarige bivirkninger lett oppstå, men et jevnt og høyt forbruk øker toleransen og vil som regel redusere de mest typiske bivirkningene (Mayo Clinic besøkt 15.09.14):
  • Hodepine
  • Uro/nervøsitet, rastløshet, urolig mage
  • Skjelvinger, økt hjerterytme og søvnløshet
  • Gir en viss avhengighet. Hodepine ved abstinens er en velkjent effekt av koffein, abstinensene er milde og gir seg i løpet av få dager
 • Alvorligere bivirkninger knyttet til koffein (NAFKAM):
  • Høyt blodsukker og opphopning av ketoner i blod
  • For lav konsentratrasjon av kalium i blod
  • Ufiltrert kaffe i store doser kan påvirke kolesterol/ugunstige fettstoffer i blodet negativt14

Mulige legemiddel-interaksjoner

Kilder

Referanser

 1. Ker K, Edwards PJ, Felix LM, Blackhall K, Roberts I. Caffeine for the prevention of injuries and errors in shift workers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 5. Art. No.: CD008508. DOI: 10.1002/14651858.CD008508 DOI
 2. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Caffeine as an analgesic adjuvant for acute pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD009281. DOI: 10.1002/14651858.CD009281.pub2 DOI
 3. Welsh EJ, Bara A, Barley E, Cates CJ. Caffeine for asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD001112. DOI: 10.1002/14651858.CD001112.pub2 DOI
 4. Henderson-Smart DJ, Steer PA. Caffeine versus theophylline for apnea in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD000273. DOI: 10.1002/14651858.CD000273.pub2 DOI
 5. Jahanfar S, Jaafar SH. Effects of restricted caffeine intake by mother on fetal, neonatal and pregnancy outcome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD006965. DOI: 10.1002/14651858.CD006965.pub3 DOI
 6. Hinkle S, Laughon S, Catov J, et al. First trimester coffee and tea intake and risk of gestational diabetes mellitus: a study within a national birth cohort. BJOG 2014. pmid:24947484 PubMed
 7. Caldeira D, Martins C, Alves LB, et al. Caffeine does not increase the risk of atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Heart 2013; 99: 1383-1389. pmid:24009307 PubMed
 8. Ferrucci LM, Cartmel B, Molinaro AM, et al. Tea, coffee, and caffeine and early-onset basal cell carcinoma in a case-control study. Eur J Cancer Prev 2014; 23: 296-302. pmid:24841641 PubMed
 9. Chen S, Teoh NC, Chitturi S, Farrell GC. Coffee and non-alcoholic fatty liver disease: brewing evidence for hepatoprotection?. J Gastroenterol Hepatol 2014; 29: 435-41. pmid:24199670 PubMed
 10. Bravi F, Bosetti C, Tavani A, et al. Coffee reduces risk for hepatocellular carcinoma: an updated meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2013; 11: 1413-1421. pmid:23660416 PubMed
 11. Bhupathiraju SN, Pan A, Manson JE, et al. Changes in coffee intake and subsequent risk of type 2 diabetes: three large cohorts of US men and women.. Diabetologia 2014; 57: 1346-54. pmid:24771089 PubMed
 12. Qi H, Li S. Dose-response meta-analysis on coffee, tea and caffeine consumption with risk of Parkinson's disease. Geriatr Gerontol Int 2014; 14: 430-9. pmid:23879665 PubMed
 13. Lucas M, O'Reilly EJ, Pan A, et al . Coffee, caffeine, and risk of completed suicide: Results from three prospective cohorts of American adults. World J Biol Psychiatry 2013. pmid:23819683 PubMed
 14. Rebello SA, van Dam RM.. Coffee consumption and cardiovascular health: getting to the heart of the matter. Curr Cardiol Rep 2013; 15: 403. pmid:23990273 PubMed