Informasjon

Koffein/kaffe

Temaside om Korona

Kommentar/konklusjon

Et moderat inntak av koffein er først og fremst forbundet med en mild, positiv, effekt på en rekke tilstander. Disse er stort sett ikke dokumentert i en slik grad at man anbefaler endringer i kaffeinntak.

 • Koffein øker årvåkenheten.
 • Koffein gir en liten, men viktig, økt lindrende effekt av smertestillende medisiner.
 • Koffein påvirker pusten til astmatikere i inntil fire timer etter inntak. Dette kan påvirke resultatet av undersøkelser, men synes ikke å påvirke sykdomsutviklingen av astma.
 • Koffein kan være et bedre alternativ enn teofyllin som behandling av for tidlig fødte barn med pustestans.
 • Det mangler klar dokumentasjon av kaffe/koffeins virkning på foster under svangerskap, men tre kopper kaffe hver dag under svangerskapet påvirket ikke fødselsvekt eller fosteret på annet vis, og øker ikke sjansen for svangerskapsdiabetes. Norske helsemyndigheter anbefaler at gravide ikke inntar mer enn 200 mg koffein daglig. Dette tilsvarer to kopper kaffe.
 • Koffein i form av en til tre kopper kaffe om dagen forebygger risikoen for atrieflimmer.
 • Koffein antas å ha en beskyttende effekt mot basalcellekarsinom og mot malignt melanom.
 • Kaffe antas å beskytte mot ikke-alkoholisk leversykdom og leverkreft.
 • Økt kaffeinntak reduserer risikoen for diabetes type 2, mens risikoen for sykdommen øker om man reduserer kaffeinntaket.
 • Menn har en stor forebyggende effekt av koffein med tanke på Parkinsons sykdom.
 • Større befolkningsstudier antyder at kaffeforbruk reduserer selvmordsrisiko, og at effekten er bedre ved større inntak.
Forrige side Neste side