Informasjon

Koffein/kaffe

Temaside om Korona

Mulige bivirkninger

Et inntak på inntil 400 mg koffein (cirka fire kopper kaffe) daglig synes å være trygt for friske voksne, og de aktuelle studiene påviste ingen alvorlige bivirkninger. En studie på fortidligfødte barn viste heller ingen bivirkninger av betydning.

Særlig ved inntak på mer enn 400 mg koffein kan kortvarige bivirkinger lett oppstå, men et jevnt og høyt forbruk øker toleransen og vil som regel redusere de mest typiske bivirkningene, som er:

  • Hodepine.
  • Uro/nervøsitet, rastløshet, og urolig mage.
  • Skjelvinger, økt hjerterytme og søvnløshet.
  • Koffein gir en viss avhengighet. Hodepine ved abstinens er en velkjent effekt av koffein, abstinensene er milde og gir seg i løpet av få dager.

Alvorligere bivirkninger knyttet til høyt inntak av koffein (kilde:NAFKAM):

  • Høyt inntak av koffein (mer enn 600 mg per dag) kan gi koffeinisme - angst og uro, hodepine, ringing i ørene, uregelmessig hjerterytme.
  • Høyt inntak av koffein kan gi abstinenslignende symptomer ved stans i inntak.
  • Koffein/kaffe kan fremkalle symptomer som søvnløshet, nervøsitet, rastløshet, urolig mage, kvalme og oppkast, økt hjerterytme og økt pusterytme.
  • Ufiltrert kaffe i store doser kan påvirke kolesterol/ugunstige fettstoffer i blodet negativt.
Forrige side Neste side