Informasjon

Legepestrot

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av legepestrot

Navn

 • Latin: Petasites hybridus
 • Engelsk: Butterbur

Foreslått bruksområde

 • Forebygging av migrene
 • Allergisk rhinitt

Kommentar/konklusjon

 • Forebygging av migrene
  • To små randomiserte studier konkluderer med en liten forebyggende effekt av legepestrot gitt i tilstrekkelig konsentrasjon (150 mg/dag rotekstrakt)1-2
 • Allergisk rhinitt
  • Studier viser lovende resultater for legepestrot, men effekten er ikke tilstrekkelig dokumentert3

Mulige bivirkninger

 • The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) er USAs svar på NAFKAM, de sier følgende om denne urten:
  • Legepestrot inneholder pyrrolizidinalkaloider som kan forårsake leverskade. Naturprodukter solgt som helsekost har som regel fått fjernet dette stoffet (ofte merket som PA-free)
  • Forutsatt at pyrrolizidinalkaloidene er fjernet og at normal dosering overholdes er ingen bivirkninger av betydning dokumentert, men studiene har ikke vurdert vedvarende bruk ut over 3-4 måneder

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • www.drugs.com oppgir ingen dokumenterte bivirkninger av legepestrot

Kilder

Referanser

 1. Agosti R, Duke RK, Chrubasik JE, Chrubasik S. Effectiveness of Petasites hybridus preparations in the prophylaxis of migraine: a systematic review. Phytomedicine 2006; 13: 743-6. (Cochrane: DARE) pmid:16987643 PubMed
 2. D'Andrea G, Cevoli S, Cologno D. Herbal therapy in migraine. Neurol Sci 2014; 36: Suppl 1:135-40. doi:24867850
 3. Guo R, Pittler MH, Ernst E. Herbal medicines for the treatment of allergic rhinitis: a systematic review. Ann Allergy Asthma Immunol 2007; 99: 483-95. (Cochrane: DARE) pmid:18219828 PubMed