Informasjon

Legepestrot

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bruksområde og effekter av legepestrot

Navn

 • Latin: Petasites hybridus
 • Engelsk: Butterbur

Foreslått bruksområde

 • Forebygging av migrene
 • Allergisk rhinitt

Kommentar/konklusjon

 • Forebygging av migrene
  • To små randomiserte studier konkluderer med en liten forebyggende effekt av legepestrot gitt i tilstrekkelig konsentrasjon (150 mg/dag rotekstrakt)1-2
 • Allergisk rhinitt
  • Studier viser lovende resultater for legepestrot, men effekten er ikke tilstrekkelig dokumentert3

Mulige bivirkninger

 • The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) er USAs svar på NAFKAM, de sier følgende om denne urten:
  • Legepestrot inneholder pyrrolizidinalkaloider som kan forårsake leverskade. Naturprodukter solgt som helsekost har som regel fått fjernet dette stoffet (ofte merket som PA-free)
  • Forutsatt at pyrrolizidinalkaloidene er fjernet og at normal dosering overholdes er ingen bivirkninger av betydning dokumentert, men studiene har ikke vurdert vedvarende bruk ut over 3-4 måneder

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • www.drugs.com oppgir ingen dokumenterte bivirkninger av legepestrot

Kilder

Referanser

 1. Agosti R, Duke RK, Chrubasik JE, Chrubasik S. Effectiveness of Petasites hybridus preparations in the prophylaxis of migraine: a systematic review. Phytomedicine 2006; 13: 743-6. (Cochrane: DARE) pmid:16987643 PubMed
 2. D'Andrea G, Cevoli S, Cologno D. Herbal therapy in migraine. Neurol Sci 2014; 36: Suppl 1:135-40. doi:24867850
 3. Guo R, Pittler MH, Ernst E. Herbal medicines for the treatment of allergic rhinitis: a systematic review. Ann Allergy Asthma Immunol 2007; 99: 483-95. (Cochrane: DARE) pmid:18219828 PubMed