Informasjon

Legepestrot

Legepestrot er en kraftig plante som blir svært høy. Urten er blant annet foreslått til å forebygge migrene. I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Temaside om Korona

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Legepestrot

Legepestrot er en art i kurvplantefamilien som sannsynligvis kom til Norge i middelalderen grunnet sin anvendelse innen medisin. Det latinske navnet er Petasites hybridus, mens det engelske er Butterbur.

Foreslåtte bruksområder

Legepestrot er blant annet blitt brukt til å forebygge migrene og allergisk rhinitt.

Kommentar/konklusjon

To små randomiserte studier konkluderer med en liten forebyggende effekt av legepestrot gitt i tilstrekkelig konsentrasjon (150 mg/dag rotekstrakt). Når det gjelder allergisk rhinitt, viser studier lovende resultater for legepestrot, men effekten er ikke tilstrekkelig dokumentert. 

Mulige bivirkninger

The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) er USAs svar på NAFKAM, sier følgende om denne urten:
"Legepestrot inneholder pyrrolizidinalkaloider som kan forårsake leverskade. Naturprodukter solgt som helsekost har som regel fått fjernet dette stoffet (ofte merket som PA-free). Forutsatt at pyrrolizidinalkaloidene er fjernet og at normal dosering overholdes, er ingen bivirkninger av betydning dokumentert, men studiene har ikke vurdert vedvarende bruk ut over 3-4 måneder."

Mulige legemiddelinteraksjoner

www.drugs.com oppgir ingen kjente interaksjoner med legemidler for legepestrot

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 79 til 81 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.