Informasjon

Legevendelrot

Legevendelrot er en plante i kapriolfamilien. I folkemedisinen er planten blitt brukt mot angst og søvnproblemer. I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Legevendelrot

Legevendelrot (Valeriana officinalis) er en plante i kaprifolfamilien. På engelsk lyder navnet Valerian. Det er rotstokken som brukes i naturmedisinen.

 Foreslått bruksområde

Legevendelrot er kjent for sin effekt mot søvnplagerog er altså blitt brukt mot søvnproblemer men også angstplager. 

Kommentar/konklusjon

EMA har monografi for legevendelrot.

En liten studie av god kvalitet indikerer ingen effekt av betydning ved bruk av legevendelrot i behandlingen av angst. En studie fra 2014 kommer derimot til den konklusjonen at legevendelrot har en angstdempende effekt (Chochrane CENTRAL). Flere og større studier kreves få klarhet i denne sammenhengen.

Legevendelrot brukes ofte i kombinasjon med sitronmelisse (Melissa officinalis). Denne kombinasjonen kan ha en beroligende effekt som det anbefales å granske grundigere (Cochrane CENTRAL). 
Videre synes ikke legevendelrot så ha en effekt av betydning ved søvnmangel hos pasienter innlagt på overvåkningsavdeleing.

Mulige bivirkninger

Mulige bivirkninger i forbindelse med denne planten er søvnighet (dersom det ikke er formålet med inntaket), kvalme, sløret syn, hodepine, økt morgensløvhet og endringer i hjerterytmen.

Mulige legemiddelinteraksjoner

www.drugs.com angir særlig forsiktighet ved leverproblematikk. Det er mulige legemiddelinteraksjoner med alkohol og en rekke medisiner og plantemidler.

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 82 til 85 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.