Informasjon

Løvetann

Løvetann, eller Taraxacum officinale på latin, er i folkemedisinen brukt mot urinveisinfeksjon. I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Løvetann

Vanlig løvetann vokser nå stort sett over hele den tempererte verden. Det latisnke navnet er Taraxacum officinale, og det engelske navnet for løvetann er Dandelion, egentlig "The common dandelion".

Foreslått bruksområde

Selv om løvetann er mest forbundet med grøftekanter og ugress er planten blitt brukt blant annet mot urinveisinfeksjoner.

Kommentar/konklusjon

Løvetann har trolig liten effekt på plager hos mennesket: MedlinePlus angir ingen kliniske holdepunkter for effekt.

EMA har en monografi for løvetannblad.

Mulige bivirkninger

Når det kommer til mulige bivirkninger, skal planten ikke brukes hos pasienter med sykdom i lever, galle eller magesår. Det er på grunn av risiko for hyperkalemi at bør pasienter med nyresvikt, diabetes eller hjertesvikt bør unngå å bruke planten.
Drugs.com angir ingen kjente interaksjoner mellom legemiddel og løvetann.

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 86 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.