Informasjon

Løvetann

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Løvetann

Navn

  • Latin: Taraxacum officinale
  • Engelsk: "Dandelion", egentlig "the common dandelion"

Foreslått bruksområde

  • Urinveisinfeksjoner

Kommentar/konklusjon

  • MedlinePlus angir ingen kliniske holdepunkter for effekt

Mulige bivirkninger

  • En studie angir moderate bivirkninger av løvetann1

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • Drugs.com angir ingen kjente interaksjoner mellom legemiddel og løvetann

Kilder

Referanser

  1. Posadzki P, Watson LK, Ernst E. Adverse effects of herbal medicines: an overview of systematic reviews. Clin Med 2013; 13: 7-12. pmid:23472485 PubMed