Informasjon

Matrem

Matrem er en urt som i folkemedisinen har blitt brukt til å forebygge migrene. I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Matrem

Matrem er en blomstrende plante i tusenfrydfamilien. Den blir også kalt ungkarsknappen. på latin er navnet Tanacetum parthenium og på engelsk: Feverfew.

Foreslått bruksområde

Matrem er en tradisjonell medisinsk urt som er blitt brukt til å forebygge migrene.

Kommentar/konklusjon

EMA har monografi for matrem.
Det er ingen sikker dokumentasjon på at matrem har forebyggende effekt for migrene.

Mulige bivirkninger

Matrem er en forholdsvis trygg plante å bruke - det er ikke registert bivirknigner av større betydning.

Mulige legemiddelinteraksjoner

Drugs.com angir ingen alvorlige legemiddeminteraksjoner med matrem, men viser til en moderat interaksjon med verteporfin (øyedråper).

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 87 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.