Informasjon

Matrem

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter matrem

Navn

  • Latin: Tanacetum parthenium
  • Engelsk: Feverfew

Foreslått bruksområde

  • Forebygging av migrene

Kommentar/konklusjon

  • Ingen sikker forebyggende effekt for migrene er dokumentert1

Mulige bivirkninger

  • Ingen av større betydning1

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • Drugs.com angir ingen alvorlige interaksjoner med matrem, men viser til en moderat interaksjon med verteporfin (øyedråper)

Kilder

Referanser

  1. Pittler MH, Ernst E. Feverfew for preventing migraine. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD002286. DOI: 10.1002/14651858.CD002286.pub2 DOI