Informasjon

Misteltein

Misteltein er en vintergrønn busk som mange forbinder med jul. I folkemedisinen er den brukt i kreftbehandling.  I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Temaside om Korona

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Misteltein

Misteltein, eller Viscum album på latin, er i Norge en fredet plante som finnes i områdene rundt Oslofjorden. Det engelske ordet er Mistletoe, og det er fra England vi har importert tradisjonen med å henge opp kvister av misteltein i dørkarmen til jul. Mistelteinplanten er grønn året rundt.

Foreslått bruksområde

Mistetein er i folkemedisinen blitt brukt til palliativ kreftbehandling.

Kommentar/konklusjon

Misteltein er en giftig urt. Alle produkter med misteltein er klassifisert som reseptbelagte legemidler i Norge
EMA har samlet kunnskap om bruken av misteltein i Europa.
Det er svake bevis på nytteeffekten av misteltein, men det er vist mulige gunstige effekter på livskvalitet under cellegiftbehandling ved brystkreft. Flere studier kreves for å kunne vise noen sikker effekt.

Mulige bivirkninger

Bivirkninger synes å være doseavhengige og først og fremst knyttet til reaksjoner ved injeksjonssted og milde influensa-lignende symptomer. 
www.drugs.com oppgir at mistelteinessens er kontraindisert ved hjernesvulst, leukemi og lymfom. Anbefales heller ikke til gravide/ammende. 

Mulige legemiddelinteraksjoner

Det er ingen godt dokumenterte interaksjoner med legemidler, men www.drugs.com angir en mulig interaksjon med medikamenter som demper blodtrykk og kroppens immunrespons.

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 88 til 89 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.