Informasjon

Misteltein

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av misteltein

Navn

  • Latin: Viscum album
  • Engelsk: (European) mistletoe

Foreslått bruksområde

  • Palliativ kreftbehandling

Kommentar/konklusjon

  • Svake bevis på nytteeffekt, mulige gunstige effekter på livskvalitet under cellegiftbehandling ved brystkreft. Flere studier kreves for å kunne vise noen sikker effekt1

Mulige bivirkninger

  • Bivirkninger synes å være doseavhengige og først og fremst knyttet til reaksjoner ved injeksjonssted og milde influensa-lignende symptom1
  • www.drugs.com oppgir at mistelteinessens er kontraindisert ved hjernesvulst, leukemi og lymfom. Anbefales heller ikke til gravide/ammende

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • Ingen godt dokumenterte interaksjoner, men NIFAB.no angir en mulig interaksjon med medikamenter som demper blodtrykk og kroppens immunrespons

Kilder

Referanser

  1. Horneber M, Bueschel G, Huber R, Linde K, Rostock M. Mistletoe therapy in oncology. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD003297. DOI: 10.1002/14651858.CD003297.pub2 DOI