Informasjon

Nattlys

Nattlys er en plante med intense, gule blomster. Det kan virke som planten har en gunstig effekt for revmatiske lidelser. I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Nattlys

Nattlys sitt latisnke navn er Oenothera biennis. På engelsk: Evening Primrose.

Foreslått bruksområde 

Nattlys er blitt brukt mot atopisk eksem og revamtiske lidelser. 

Kommentar/konklusjon

Det er ingen holdepunkter for at nattlys har noen effekt ved eksem. Men planten har trolig en gunstig effekt ved revmatiske lidelser (demper smerter, bedrer funksjon).

EMA har monografi på nattlysolje. 

Mulige bivirkninger

Korttidsbruk gir ganske ofte forbigående og milde bivirkninger, først og fremst i form av gastrointestinale plager. Det er potensiell fare for betennelser, tromboser og immundempende effekter ved langtids bruk, men en slik effekt er ikke dokumentert.

Mulige legemiddelinteraksjoner

Bruk av nattlys kan kanskje øke blødningstiden ved samtidig warfarinbehandling,

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 90 til 91 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.