Informasjon

Nattlys

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av nattlys

Navn

  • Latin: Oenothera biennis
  • Engelsk: Evening Primrose

Foreslått bruksområde

  • Atopisk eksem
  • Revmatiske lidelser

Kommentar/konklusjon

  • Ingen holdepunkt for effekt ved eksem1
  • Har trolig en gunstig effekt ved revmatiske lidelser (demper smerter, bedrer funksjon)2

Mulige bivirkninger

  • Korttidsbruk gir ganske ofte forbigående og milde bivirkninger, først og fremst i form av gastrointestinale plager. Potensiell fare for betennelser, tromboser og immundempende effekter ved langtids bruk, men en slik effekt er ikke dokumentert1-2

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • Kan kanskje øke blødningstiden ved samtidig warfarinbehandling1

Kilder

Referanser

  1. Bamford JTM, Ray S, Musekiwa A, van Gool C, Humphreys R, Ernst E. Oral evening primrose oil and borage oil for eczema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD004416. DOI: 10.1002/14651858.CD004416.pub2 DOI
  2. Cameron M, Gagnier JJ, Chrubasik S. Herbal therapy for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD002948. DOI: 10.1002/14651858.CD002948.pub2 DOI