Informasjon

Viktige huskeregler for deg som benytter naturmedisin

Også plantebaserte legemidler må behandles med respekt. Mange er ganske ufarlige selv i store doser, men ikke alle. Som en hovedregel: jo større effekt, jo større bivirkninger tillates.

Fortell legen om naturproduktene du benytter

Noen planter/urter kan reagerer med medisinene dine, og noen kombinasjoner kan være skadelige. Det beste er å unngå å kombinere medisiner med planter/urter i konsentrert form. Dette gjelder spesielt hvis du bruker blodfortynnende medisiner (f.eks. Marevan/warfarin), medisiner mot epilepsi, mot kreft eller mange medisiner samtidig. Kombinerer du ulike preparater, bør du fortelle lege eller apotek om dette. Det er gjort lite forskning på interaksjoner mellom plantebaserte produkter og medisiner, men noen kjente interaksjoner kan du finne omtalt på felleskatalogen.no/medisin/interaksjon eller på www.drugs.com (OBS! Medisiner har ikke nødvendigvis samme navn i USA og Norge).

Enkelte naturmedisiner kan påvirke laboratorieprøver, gi symptomer eller sykdom.

Bruk plantebaserte produkt som anvist

Det er viktig å være klar over at verken plantebaserte legemidler eller kosttilskudd nødvendigvis er ufarlig. Plantebaserte legemidler og kosttilskudd skal i følge regelverket være trygge å bruke ved anbefalt dosering, men allergi, arvelige belastninger eller kroniske sykdommer og bruk av andre medisiner kan medføre at ikke alle produktene er egnet for alle. Er du i tvil om et produkt er trygt for deg, kan det være lurt å spørre helsepersonell med fagkompetanse om råd. Farmasøyter eller leger har en lang utdannelse bak seg for å kunne svare på slike spørsmål.

Ikke alle plantebaserte produkter har god kvalitet

Ordinære medisiner inneholder ofte kun ett virksomt stoff i en definert mengde. Et plantebasert produkt vil typisk inneholde ett eller flere uttrekk (ekstrakter) fra planter. Et planteekstrakt vil inneholde mange ulike stoffer. Oftest kjenner man ikke identiteten til eller mengden av alle de ulike stoffene som finnes i et ekstrakt. Innholdet av de ulike stoffene vil også variere avhengig av vekstvilkårene til planten, hvordan produktet tilberedes og lagres. For å oppnå jevn kvalitet er det viktig med kontroll og standardisering av alle prosessene fra dyrking av plantene til ferdig produkt. For plantebaserte legemidler er det krav om farmasøytisk kvalitet som for andre legemidler. Innholdet skal være deklarert, ha jevn kvalitet og være stabilt under lagring og bruk.

Kosttilskudd skal merkes som næringsmidler. Det er krav til at ingredienslisten skal inneholde alle ingrediensene, inkludert urtene. Det er ingen krav til standardisering av planteekstrakter eller droger som brukes, og mengde virksomme stoffer vil derfor kunne variere selv innenfor samme produkt. Flere tilsynsrapporter fra Mattilsynet har avdekket ufullstendige ingredienslister for kosttilskudd. Ved allergier kan dette være vanskelig å forholde seg til, spesielt om man er allergisk for en ingrediens som ikke er listet.

Mattilsynet og Legemiddelverket advarer mot kjøp av kosttilskudd over internett. Det er et uoversiktlig marked med mange ulike aktører, og det finnes mange eksempler på at kosttilskudd har vært tilsatt legemidler. Både internasjonalt og nasjonalt advares det jevnlig mot risikoprodukter, og advarslene gjelder ofte slankemidler og potensmidler og produkter som lover effekter som det ikke er naturlig å forvente av et ikke-legemiddel. Det er derfor viktig å være kritisk til hvilke produkter man velger å bruke.

Rapporter mulige bivirkninger til lege

For at norske helsemyndigheter skal få mer kunnskap om sikkerheten til plantebaserte produkter, er det viktig å melde fra til lege eller apotek hvis man tror man har fått bivirkninger i forbindelse med bruk.

Graviditet og amming

Urtemidler har knapt vært gjenstand for studier vedrørende påvirkning av graviditet og amming, og derfor frarådes bruk av urtemidler under disse omstendighetene.

Ettersom eventuelle gunstige effekter av plante- og urtemidler vanligvis er svakt dokumentert, er det oftest ingen klar fordel som oppveier en eventuell risiko, selv når risikoen bare er teoretisk.