Informasjon, veiviser

Planter i folkemedisinen

Må godkjennes av Legemiddelverket

Plantebaserte produkter kan selges som legemidler eller kosttilskudd. Dersom et firma ønsker å selge sitt produkt som et plantebasert legemiddel, må preparatet først godkjennes av Legemiddelverket. For plantebaserte legemidler stilles det krav til kvalitet, og det må dokumenteres at normal bruk ikke har bivirkninger som står i misforhold til forventet effekt. Lang brukstradisjon eller kliniske studier kan brukes som dokumentasjon for effekt og sikkerhet. En liste over godkjente plantebaserte legemidler finnes på Legemiddelverkets hjemmeside.

Forrige side Neste side