Informasjon, veiviser

Planter i folkemedisinen

Kosttilskudd

Planter med angivelig gunstige helsegevinster selges ofte som kosttilskudd. Kosttilskudd er næringsmidler og ikke medisin. Mattilsynet forhåndsgodkjenner ingen produkter. De som produserer, importerer og selger kosttilskudd har ansvaret for at produktene er trygge ved den anbefalte doseringen, og at de ikke inneholder helsefarlige stoffer. Dersom et produkt påstås å ha eller gir inntrykk av å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, vil det falle inn under legemiddeldefinisjonen. Legemiddelverket klassifiserer urter og plantebaserte produkter på bakgrunn av både innhold og påstander (bruksområder). Dersom et preparat blir klassifisert som et legemiddel, må det ha markedsføringstillatelse fra Legemiddelverket for å kunne omsettes.

Forrige side Neste side