Informasjon, veiviser

Planter i folkemedisinen

Viktige huskeregler

Fortell legen om planteproduktene du benytter

Noen planter/urter kan reagerer med medisinene dine, og noen kombinasjoner kan være skadelige. Det beste er å unngå å kombinere medisiner med planter/urter i konsentrert form. Dette gjelder spesielt hvis du bruker blodfortynnende medisiner (for eksempel Marevan/warfarin), medisiner mot epilepsi, mot kreft eller mange medisiner samtidig. Kombinerer du ulike preparater, bør du fortelle lege eller apotek om dette. Det er gjort lite forskning på interaksjoner mellom plantebaserte produkter og medisiner, men noen kjente interaksjoner kan du finne omtalt på felleskatalogen.no/medisin/interaksjon eller på www.drugs.com (OBS! Medisiner har ikke nødvendigvis samme navn i USA og Norge). For eksempel er johannesurt kjent for å kunne påvirke effekten av mange andre legemidler.

Enkelte planteprodukter kan påvirke laboratorieprøver, gi symptomer eller sykdom.

Bruk plantebaserte produkt som anvist

Det er viktig å være klar over at verken plantebaserte legemidler eller kosttilskudd nødvendigvis er ufarlige. Plantebaserte legemidler og kosttilskudd skal i følge regelverket være trygge å bruke ved anbefalt dosering, men allergi, arvelige belastninger eller kroniske sykdommer og bruk av andre medisiner kan medføre at ikke alle produktene er egnet for alle. Er du i tvil om et produkt er trygt for deg, kan det være lurt å spørre helsepersonell med fagkompetanse om råd.Farmasøyter eller leger har en lang utdannelse bak seg for å kunne svare på slike spørsmål. Selgeren er ikke alltid den beste å be om råd. 

Stor variasjon i innholdsstoffer og kvalitet

En rekke faktorer kan påvirke hvilke stoffer et plantebasert produkt inneholder. Mengden av de ulike stoffene kan også variere. Av betydning er blant annet plantens vekstvilkår, innhøstningstidspunkt, hvordan råmaterialet behandles (tørking, ekstraksjonsmiddel og metode, oppbevaring).

Den store variasjonen i innholdsstoffer og kvalitet er en utfordring når man skal studere effekt og sikkerhet av plantebaserte produkter.

Skolemedisinens legemidler inneholder ofte kun ett virksomt stoff i en definert mengde. Et plantebasert produkt vil typisk inneholde ett eller flere uttrekk (ekstrakter) fra planter. Ett planteekstrakt vil inneholde mange ulike stoffer.  Innholdet av de ulike stoffene vil kunne variere avhengig av vekstvilkårene til planten, hvordan produktet tilberedes og lagres. For å oppnå jevn kvalitet er det viktig med kontroll og standardisering av alle prosessene fra dyrking av plantene til ferdig produkt. For plantebaserte legemidler stilles det krav til farmasøytisk kvalitet tilsvarende for andre legemidler. Innholdet skal være deklarert, ha jevn kvalitet og være stabilt under lagring og bruk.

Forrige side Neste side