Informasjon, veiviser

Planter i folkemedisinen

Svak effekt og milde bivirkninger

Kosttilskudd skal merkes som næringsmidler. Det er krav til at ingredienslisten skal inneholde alle ingrediensene, inkludert urtene. Det er ingen krav til standardisering av planteekstrakter eller droger som brukes, og mengde virksomme stoffer vil derfor kunne variere selv innenfor samme produkt. Flere tilsynsrapporter fra Mattilsynet har avdekket ufullstendige ingredienslister for kosttilskudd. Flere produkter er trukket tilbake fra markedet som følge av Mattilsynets stikkprøver. Særlig ved allergier er dette problematisk, man risikerer å være allergisk for en ingrediens som ikke er listet.

Plantebaserte produkter som selges i Norge, vil som hovedregel ikke ha noen umiddelbar virkning. De vil normalt ha svake (om noen) effekter, og oftest milde bivirkninger. De vanligste bivirkningene er mage-tarmproblemer og hypersensitivitetsreaksjoner/utslett. I sjeldne tilfeller er det rapportert om alvorlige bivirkninger. Noen plantebaserte produkter har blant annet vært assosiert med alvorlige leverbivirkninger.

Dersom reklame for plantebaserte kosttilskudd lover kraftig og rask effekt, bør man være skeptisk. Det finnes flere eksempler på at kosttilskudd har vært tilsatt legemidler eller andre stoffer ulovlig. Dette gjelder spesielt produkter som selges via internett, og disse betegnes derfor som høyrisikokosttilskudd. Risikoen for forurensning med forbudte stoffer er størst for kosttilskudd som påstås å gi økt fysisk eller kognitiv prestasjon, være potensfremmende eller slankende.

Forrige side Neste side