Informasjon, veiviser

Planter i folkemedisinen

Enkelte grupper er ekstra utsatt

Interaksjoner mellom plantebaserte produkter og legemidler er i liten grad undersøkt. Det finnes noen få unntak, men kunnskapen vi har kommer sjelden fra kliniske studier. Oftest predikeres potensielle interaksjoner basert på en eller flere rapporterte kasuistikker, dyreforsøk, celleforsøk eller fra mer hypotetiske betraktninger basert på kjente innholdsstoffer i en plante.

Barn og eldre (med begrenset fysiologisk reservekapasitet) og pasienter med kronisk eller alvorlig sykdom som bruker viktige legemidler, særlig legemidler med smalt terapeutisk vindu, har økt risiko for bivirkninger av plantebaserte produkter. Tilbakeholdenhet med bruk anbefales derfor til disse gruppene.

Ved mistanke om at et plantebasert produkt har forårsaket bivirkninger eller interaksjoner bør dette meldes til Statens legemiddelverk via RELIS (www.relis.no), på samme skjema som for legemidler.

Forrige side Neste side