Informasjon, veiviser

Planter i folkemedisinen

Kilder

Under følger en liste over noen kjente planter som har vært brukt i medisinsk hensikt, og om dokumenterte effekter av disse. Denne listen er på ingen måte komplett og baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration". Dette er en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte, blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde brukt i dette dokumentet. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Forrige side Neste side