Informasjon

Noni

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bruksområde og effekter av noni

Navn

 • Latin: Morinda citrifolia
 • Engelsk: Noni

Foreslått bruksområde

 • Kreft (antioksidant, reparer skadede celler i kroppen, aktivere immunsystemet)

Kommentar/konklusjon

 • NCCAM oppgir at ingen gode studier utført på mennesker kan dokumentere noen behandlingseffekt.

Mulige bivirkninger

 • Utbredte bivirkninger er ikke rapportert
 • NIFAB.no fraråder bruk av noni til:
  • Pasienter med nyreproblemer eller nedsatt leverfunksjon
  • Gravide (noni ble tradisjonelt brukt som abortfremkallende middel, men denne effekten er ikke dokumentert)

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • NIFAB.no angir noen mulige interaksjoner, særlig relatert til medisiner som påvirker lever- og nyrefunksjonen. NCCAM forteller også at noni er også rikt på kalium, og bør unngås av de som er satt på kalium-fattig kost