Informasjon

Noni

Noni er et lite tre. Det er særlig frukten av treet som brukes i folkemedisinen. I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Noni

Noni er et lite tre. Det erfrukten som brukes i folkemedisinen. Det latiske navnet er Morinda citrifolia, og på engelsk er det Noni.

Foreslått bruksområde 

Noni er brukt i folkemedisinen til behandling av kreft. Tanken er at frukten av treet inneholder  antioksidanter, reparer skadede celler i kroppen, og aktivere immunsystemet.

Kommentar/konklusjon

NCCAM oppgir at ingen gode studier utført på mennesker kan dokumentere en behandlingseffekt av noni. 


Mulige bivirkninger

Utbredte bivirkninger er ikke rapportert, men NAFKAM.no fraråder bruk av noni til pasienter med nyreproblemer (grunnet høyt kaliuminnhold) eller nedsatt leverfunksjon. De fraråder også gravide å bruke noni (noni ble tradisjonelt brukt som abortfremkallende middel, men denne effekten er ikke dokumentert).


Mulige legemiddelinteraksjoner

NAFKAM.no angir noen mulige interaksjoner, særlig relatert til medisiner som påvirker lever- og nyrefunksjonen.

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen.