Informasjon

Noni

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av noni

Navn

 • Latin: Morinda citrifolia
 • Engelsk: Noni

Foreslått bruksområde

 • Kreft (antioksidant, reparer skadede celler i kroppen, aktivere immunsystemet)

Kommentar/konklusjon

 • NCCAM oppgir at ingen gode studier utført på mennesker kan dokumentere noen behandlingseffekt.

Mulige bivirkninger

 • Utbredte bivirkninger er ikke rapportert
 • NIFAB.no fraråder bruk av noni til:
  • Pasienter med nyreproblemer eller nedsatt leverfunksjon
  • Gravide (noni ble tradisjonelt brukt som abortfremkallende middel, men denne effekten er ikke dokumentert)

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • NIFAB.no angir noen mulige interaksjoner, særlig relatert til medisiner som påvirker lever- og nyrefunksjonen. NCCAM forteller også at noni er også rikt på kalium, og bør unngås av de som er satt på kalium-fattig kost