Informasjon

Nype

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av nype

Navn

 • Latin: Rosa sp.
 • Engelsk: Hip (Rosehip)

Foreslått bruksområde

 • Leddsmerter

Kommentar/konklusjon

 • En studie angir en mulig lindrende lindrende effekt på leddsmerter, men dokumentasjonen er mangelfull. Ytterligere dokumentasjon er nødvendig1
 • NIFAB.no angir at nype mangler bevis på effekt for andre bruksområder

Mulige bivirkninger

 • NIFAB.no angir at det er trygt å bruke for voksne i de mengder som brukes i mat
  • Gravide og ammende bes utvise forsiktighet som følge av manglende dokumentasjon om sikkerhet
  • Nype er rikt på C-vitamin. Høye doser med c-vitamin kan gi kvalme, brekninger, sure oppstøt, halsbrann, magekramper, obstruksjon, hodepine, tretthet/søvnløshet, diaré eller utfelling i urinveiene (nyrestein)
  • Utvortes bruk kan fremkalle kløe

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • Nyper er rike på C-vitaminer, og kan øke opptaket av jerntilskudd
 • NIFAB.no angir noen mulige interaksjoner, men ingen er bekreftet gjennom studier

Kilder

Referanser

 1. Cochrane DARE: Does the hip powder of Rosa canina (rosehip) reduce pain in osteoarthritis patients: a meta‐analysis of randomized controlled trials (Structured abstract) http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cld...