Informasjon

Nype

Nype har i folkemedisinen blitt brukt mot leddsmerter.  I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Nype

Nype er rikt på vitamin C. Det latinske navnet for nype er Rosa sp. Det engelske ordet er Hip, eller Rosehip. Nype er en falsk frukt, og blir dannet av planter i roseslekta.

Foreslått bruksområde 

Nype er blitt brukt mot leddsmerter. 

Kommentar/konklusjon

Studier angir en mulig lindrende lindrende effekt på leddsmerter, og at nype kan forårsake et redusert inntak av smertestillende. Ytterligere dokumentasjon er nødvendig (Cochrane har samlet 35 artikler til gjennomgang).
NAFKAM.no angir at nype mangler bevis på effekt for andre bruksområder.

Mulige bivirkninger

NAFKAM.no angir at det er trygt å bruke for voksne i de mengder som brukes i mat. Gravide og ammende bes utvise forsiktighet som følge av manglende dokumentasjon om sikkerhet. Nype er rikt på vitamin C. Høye doser med vitamin C kan gi kvalme, brekninger, sure oppstøt, halsbrann, magekramper, obstruksjon, hodepine, tretthet/søvnløshet, diaré eller utfelling i urinveiene (nyrestein).

Utvortes bruk kan fremkalle kløe.


Mulige legemiddelinteraksjoner

Nyper er rike på vitamin C, og kan øke opptaket av jerntilskudd.
NAFKAM.no angir noen mulige interaksjoner, men ingen er bekreftet gjennom studier.

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 92 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.