Informasjon

Nype

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bruksområde og effekter av nype

Navn

 • Latin: Rosa sp.
 • Engelsk: Hip (Rosehip)

Foreslått bruksområde

 • Leddsmerter

Kommentar/konklusjon

 • En studie angir en mulig lindrende lindrende effekt på leddsmerter, men dokumentasjonen er mangelfull. Ytterligere dokumentasjon er nødvendig1
 • NIFAB.no angir at nype mangler bevis på effekt for andre bruksområder

Mulige bivirkninger

 • NIFAB.no angir at det er trygt å bruke for voksne i de mengder som brukes i mat
  • Gravide og ammende bes utvise forsiktighet som følge av manglende dokumentasjon om sikkerhet
  • Nype er rikt på C-vitamin. Høye doser med c-vitamin kan gi kvalme, brekninger, sure oppstøt, halsbrann, magekramper, obstruksjon, hodepine, tretthet/søvnløshet, diaré eller utfelling i urinveiene (nyrestein)
  • Utvortes bruk kan fremkalle kløe

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • Nyper er rike på C-vitaminer, og kan øke opptaket av jerntilskudd
 • NIFAB.no angir noen mulige interaksjoner, men ingen er bekreftet gjennom studier

Kilder

Referanser

 1. Cochrane DARE: Does the hip powder of Rosa canina (rosehip) reduce pain in osteoarthritis patients: a meta‐analysis of randomized controlled trials (Structured abstract) http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cld...