Informasjon

Plantebaserte legemidler og kosttilskudd: Bivirkninger og interaksjoner med legemidler

De vanligste bivirkningene av plantebaserte legemidler og kosttilskudd er mage-tarmproblemer og hypersensitivitetsreaksjoner eller utslett.

En rekke faktorer kan påvirke hvilke stoffer et plantebasert produkt inneholder. Mengden av de ulike stoffene kan også variere. Av betydning er blant annet plantens vekstvilkår, innhøstningstidspunkt, hvordan råmaterialet behandles (tørking, ekstraksjonsmiddel og metode, oppbevaring).

Den store variasjonen i innholdsstoffer og kvalitet er en utfordring når man skal studere effekt og sikkerhet av plantebaserte produkter.

Svake bivirkninger

Plantebaserte produkter som selges i Norge, vil som hovedregel ikke ha noen umiddelbar virkning. De vil normalt ha svake (om noen) effekter, og oftest milde bivirkninger. De vanligste bivirkningene er mage-tarmproblemer og hypersensitivitetsreaksjoner/utslett. I sjeldne tilfeller er det rapportert om alvorlige bivirkninger. Noen plantebaserte produkter har blant annet vært assosiert med alvorlige leverbivirkninger.

Dersom reklame for plantebaserte kosttilskudd lover kraftig og rask effekt, bør man være skeptisk. Det finnes flere eksempler på at kosttilskudd har vært tilsatt legemidler eller andre stoffer ulovlig. Dette gjelder spesielt produkter som selges via internett, og disse betegnes derfor som høyrisikokosttilskudd. Risikoen for forurensning med forbudte stoffer er størst for kosttilskudd som påstås å gi økt fysisk eller kognitiv prestasjon, være potensfremmende eller slankende.

Neste side