Informasjon

Prikkperikum (johannesurt)

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste videnkaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av prikkperikum (johannesurt)

Navn

 • Latin: Hypericum perforatum
 • Engelsk: St Johns Wort

Foreslått bruksområde

 • Depresjon

Kommentar/konklusjon

 • Har effekt ved depresjon tilsvarende tradisjonell medikamentell depresjonsbehandling, men med mindre bivirkninger1
  • OBS interaksjoner!
 • Angis å lette symptomer knyttet til overgangsalderen2

Mulige bivirkninger

 • Søvnproblemer, livlige drømmer, tretthet, uro, urolig mage/diare, allergiske reaksjoner, ømfindtlighet for sollys, svimmelhet og hodepine
 • NIFAB anbefaler ikke medisinsk bruk av johannesurt for følgende grupper:
  • Gravide
  • Ammende
  • Barn under 12 år
  • Personer med ADHD, og særlig de som bruker metylfenidat
  • Personer med fertilitetsproblemer
  • Personer med kjent allergi for planter i hyperikumfamilien

Mulige legemiddel-interaksjoner

 • Det er kjent at johannesurt interagerer med mange medisiner (bl.a. warfarin3), urter og kosttilskudd, samt påvirker resultatet av enkelte typer medisinske prøver

Kilder

Referanser

 1. Linde K, Berner MM, Kriston L. St John's wort for major depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD000448. DOI: 10.1002/14651858.CD000448.pub3 DOI
 2. Liu YR, Jiang YL, Huang RQ, et al. Hypericum perforatum L. preparations for menopause: a meta-analysis of efficacy and safety. Climacteric 2013. pmid:24188229 PubMed
 3. Solhaug V, Nergård CS. Interaksjoner mellom warfarin og naturmidler. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1252-4. doi:10.4045/tidsskr.09.0834 DOI