Informasjon

Solhatt/purpursolhatt

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av solhatt/purpursolhatt

Navn

  • Latin: Echinacea purpurea
  • Engelsk: Bl.a. Echinacea, Red Sunflower

Foreslått bruksområde

  • Forkjølelse

Kommentar/konklusjon

  • Få holdepunkt for terapeutisk effekt ved forkjølelse, men urten synes å ha en viss forebyggende effekt1

Mulige bivirkninger

  • Kan gi bivirkninger i form av besvær, først og fremst fra fordøyelsessystemet
  • Allergiske reaksjoner
  • Brukt som behandling ved forkjølelse var rapporterte bivirkninger lik mellom behandlingsgruppen og bivirkningsgruppen, mens det var flere som reagerte med bivirkninger fra solhatt når urten ble brukt som forebyggende behandling1

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • NIFAB.no angir at solhatt kan interagere med immunsuppressiver og andre legemiddel

Kilder

Referanser

  1. Karsch-Völk M, Barrett B, Kiefer D, Bauer R, et al. Echinacea for preventing and treating the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD000530. DOI: 10.1002/14651858.CD000530.pub3 DOI