Informasjon

Solhatt/purpursolhatt

Solhatt er en plante i kurvplantefamilien, og er mye brukt mot forkjølelse. I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Temaside om Korona

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Solhatt/purpursolhatt

Det latinske navnet for solhatt er Echinacea purpurea, det engelske er blant annet Echinacea eller Red Sunflower.

Foreslått bruksområde

Solhatt er brukt mot forkjølelse.

Kommentar/konklusjon

Det er store forskjeller mellom produktene med solhatt, og dette gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner om effekten. 

Men det er få holdepunkter for at det er noen klinisk relevant terapeutisk effekt ved forkjølelse, men urten synes å ha en viss forebyggende effekt.

Mulige bivirkninger

Solhatt kan gi bivirkninger i form av besvær, først og fremst fra fordøyelsessystemet. Produktene kan også gi allergiske reaksjoner.

Pasienter med autoimmune sykdommer (for eksempel revmatoid artritt, SLE eller psoriasis) bør unngå bruk av solhatt.
Brukt som behandling ved forkjølelse var rapporterte bivirkninger lik mellom behandlingsgruppen og bivirkningsgruppen, mens det var flere som reagerte med bivirkninger fra solhatt når urten ble brukt som forebyggende behandling.

 

Mulige legemiddelinteraksjoner

Drugs.com angir at solhatt kan interagere med immunsuppressiver og andre legemiddel.

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 95 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.