Informasjon

Svarthyll

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Foto: Colourbox

Bruksområde og effekter av svarthyll

Navn

  • Latin: Sambucus nigra
  • Engelsk: Elderberry

Foreslått bruksområde

  • (Virus-) infeksjoner

Kommentar/konklusjon

  • Antas å kunne ha en infeksjonsdempende effekt, men vitenskaplig dokumentasjon er svak1

Mulige bivirkninger

  • NIFAB.no opplyser om ingen kjente bivirkninger ved medisinsk bruk av varmebehandlede bær, men rå bær fra svarthyll kan forårsake kvalme, oppkast og diaré - og vil gi forgiftning i store doser

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • NIFAB.no angir en mulig interaksjon med immunsuppressiver, og en mulig påvirkning av blodsukker

Kilder

Referanser

  1. Vlachojannis JE, Cameron M, Chrubasik S. A systematic review on the sambuci fructus effect and efficacy profiles. Phytother Res 2010; 24: 1-8. pmid:19548290 PubMed