Informasjon

Svarthyll

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av svarthyll

Navn

  • Latin: Sambucus nigra
  • Engelsk: Elderberry

Foreslått bruksområde

  • (Virus-) infeksjoner

Kommentar/konklusjon

  • Antas å kunne ha en infeksjonsdempende effekt, men vitenskaplig dokumentasjon er svak1

Mulige bivirkninger

  • NIFAB.no opplyser om ingen kjente bivirkninger ved medisinsk bruk av varmebehandlede bær, men rå bær fra svarthyll kan forårsake kvalme, oppkast og diaré - og vil gi forgiftning i store doser

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • NIFAB.no angir en mulig interaksjon med immunsuppressiver, og en mulig påvirkning av blodsukker

Kilder

Referanser

  1. Vlachojannis JE, Cameron M, Chrubasik S. A systematic review on the sambuci fructus effect and efficacy profiles. Phytother Res 2010; 24: 1-8. pmid:19548290 PubMed