Informasjon

Svarthyll

Svarthyll blomstrer i juni-juli, og blomstene og de små fløtehvite blomstene har en karakteristisk søt og krydret lukt. I folkemedisinen har den blitt brukt mot virusinfeksjoner. I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Svarthyll

Svarthyll er et lite tre eller en stor busk, som lyder navnet Sambucus nigra på latin. Det engelske navnet er Elderberry. Svarthyll blomstrer i juni-juli, og blomstene sitter samlet i flate halvskjermer. De er små og fløtehvite. Lukten er søt og krydret. Fruktene er store steinfrukter - eller bær.

Foreslått bruksområde

Svarthyll er blitt brukt mot (virus-) infeksjoner.

Kommentar/konklusjon

Det antas at svarthyll kan ha en infeksjonsdempende effekt, men vitenskapelig dokumentasjon er svak.

Mulige bivirkninger

NAFKAM.no opplyser om ingen kjente bivirkninger ved medisinsk bruk av varmebehandlede bær, men rå bær fra svarthyll kan forårsake kvalme, oppkast og diaré - og vil gi forgiftning i store doser.

Bruk av svarthyll ved autoimmune sykdommer frarådes.

Mulige legemiddelinteraksjoner

Natural Medicines database angir en mulig interaksjon med immunsuppressiver.

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 96 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.