Informasjon

Tranebær

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Illustrasjonsfoto: Coulorbox

Bruksområde og effekter av tranebær

Navn

  • Latin: Vaccinium macrocarpon
  • Engelsk: Cranberry

Foreslått bruksområde

  • Urinveisinfeksjoner

Kommentar/konklusjon

  • Mindre effekt enn tidligere antatt når det gjelder forebygging av urinveisinfeksjoner (ingen/minimal effekt). Dårlig compliance vedrørende bruk i form av drikke/juice. Andre administrasjonsformer er ikke tilstrekkelig undersøkt1.

Mulige bivirkninger

  • Ingen kjente, men ikke alle liker smaken

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • Warfarin2

Kilder

Referanser

  1. Jepson RG, Williams G, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD001321. DOI: 10.1002/14651858.CD001321.pub5 DOI
  2. Solhaug V, Nergård CS. Interaksjoner mellom warfarin og naturmidler. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1252-4. doi:10.4045/tidsskr.09.0834 DOI