Informasjon

Tranebær

Tranebær tilhører en gruppe innenfor lyngfamilien. I folkemedisinen er det brukt mot urinveisinfeksjon. I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger.

Temaside om Korona

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

For å forstå mer om bruk og effekt av naturmidler/kosttilskudd/planter i folkemedisinen, anbefaler vi at du også leser denne artikkelen: Planter i folkemedisinen

Tranebær

Tranebær har flere andre norske navn, som myrkonvall, myrtyttebær. Det latinske navnet er Vaccinium macrocarpon, mens det engelske navnet er Cranberry.

Forelått bruksområde 

Tranebær er en kjent og mye brukt plante mot urinveisinfeksjoner.

Kommentar/konklusjon

Tranebær har mindre effekt enn tidligere antatt når det gjelder forebygging av urinveisinfeksjoner (ingen/minimal effekt). Dårlig compliance vedrørende bruk i form av drikke/juice. Andre administrasjonsformer er ikke tilstrekkelig undersøkt.

Mulige bivirkninger

Bivrikninger i forbindelse med inntak av tranebær er sure oppstøt.


Mulige legemiddelinteraksjoner

Det meldes om interaksjon med Warfarin.

Kilder

Artikkelserien om planter i folkemedisinen baserer seg først og fremst på analyser gjort av "The Cochrane Collaboration", en uavhengig multinasjonal organisasjon som er anerkjent for å gjøre de beste analysene av oppsummert forskning. Kun forskning som er utført på forskriftsmessig måte blir inkludert i deres analyser.

NAFKAM er en annen viktig kilde. Dette er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, deres nettportal (NAFKAM.no) formidler forskning og fakta om alternativ behandling. Forøvrig er det også hentet litt informasjon fra medisinske nettsider som The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), European Medicines Agency (EMA), Natural Medicines Comprehensive datebase og lignende. Tradisjonell bruk ligger oftest til grunn for de foreslåtte bruksområdene.

Kildene under er samlet kildebase for hele kapitlet om planter i folkemedisinen. Det er referanse 97 til 98 i referanselisten under som brukes som støtte til dette dokumentet.