Informasjon

Tranebær

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.

Bruksområde og effekter av tranebær

Navn

  • Latin: Vaccinium macrocarpon
  • Engelsk: Cranberry

Foreslått bruksområde

  • Urinveisinfeksjoner

Kommentar/konklusjon

  • Mindre effekt enn tidligere antatt når det gjelder forebygging av urinveisinfeksjoner (ingen/minimal effekt). Dårlig compliance vedrørende bruk i form av drikke/juice. Andre administrasjonsformer er ikke tilstrekkelig undersøkt1.

Mulige bivirkninger

  • Ingen kjente, men ikke alle liker smaken

Mulige legemiddel-interaksjoner

  • Warfarin2

Kilder

Referanser

  1. Jepson RG, Williams G, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD001321. DOI: 10.1002/14651858.CD001321.pub5 DOI
  2. Solhaug V, Nergård CS. Interaksjoner mellom warfarin og naturmidler. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1252-4. doi:10.4045/tidsskr.09.0834 DOI