Informasjon

Urter og kosttilskudd i behandlingen av angsttilstander

I de senere år er det publisert studier som har vurdert effekten av urtemidler og tilskudd i behandlingen av milde til moderate angsttilstander.

Bruk av alternativ og komplementær medisin som urtemidler og kosttilskudd har økt de senere årene1. Bruk av slike midler synes å være særlig høy blant personer som lider av angst og depresjon, blant annet i følge amerikanske tall2.

Den vanlige behandlingen av angstlidelser er kognitiv atferdsbehandling og legemidler. Betablokkere og unntaksvis benzodiazepiner brukes i korttidsbehandling av angst. Kronisk angst behandles i mange tilfeller med SSRI (selektive serotonin reopptakshemmere), tricykliske antidepressiver og andre typer antidepressiver.

I de senere år er det publisert studier som har vurdert effekten av urtemidler og tilskudd i behandlingen av milde til moderate angsttilstander. Slike midler kan både innebære fordeler og risiki. De aller fleste av midlene med påstått effekt mot angst, mangler vitenskapelige bevis for slik effekt.

Kava

Kava (Piper methysticum) er en gammel vekstplante som skriver seg fra øyer i Stillehavet. Kava er i slekt med svart pepper og kan inntas som en drikk. Kava fremstilles av tørkede røtter.

Det finnes bevis for at kava har en positiv effekt på angstsymptomer3-5. Kava påvirker imidlertid leverens evne til å omsette mange legemidler og kan dermed endre effekten av disse preparatene6-7. Det er risiko for såkalte legemiddel-interaksjoner. Andre rapporterte bivirkninger er utslett og et gulskjær i huden. I andre land er det meldt om dødsfall på grunn av leverskade ved bruk av kava. Det mangler langtidsdata på effekt og sikkerhet3,7-8, men brukt over korte perioder hevdes det at kava kan gi små bedringer i generell angst3.

Hos pasienter som har mild til moderat angst, som ønsker å bruke "naturlige" stoffer, og som ikke bruker alkohol eller andre medikamenter som nedbrytes av leveren, angis kava å være akseptabelt ved kortvarig bruk i følge en amerikansk oversiktsartikkel1. Urten er ikke i handel i Norge, og de alvorlige leverbivirkningene tilsier at det bør utvises stor forsiktighet med dette urtemidlet.

Neste side