Informasjon

Urter og kosttilskudd i behandlingen av angsttilstander

Temaside om Korona

Johannesurt

Johannesurt (St. John's wort) tilhører perikumfamilien og er en viltvoksende plante i Europa og Vest-Asia. Planten er vanlig i Norge, og finnes fra Nordland og sørover. Urten er brukt i folkemedisinen ved nedstemthet, og er det mest foreskrevne middel mot depresjon i Tyskland. Nyere data tyder på at johannesurtekstrakter kan være like virksomme som konvensjonelle antidepressiver.

Johannesurt brukes langt mindre i behandlingen av angsttilstander. Det finnes få studier av effekten ved angst, og mange av disse studiene er av dårlig kvalitet1,9-10. Bevisene for at Johannesurt har gunstige effekter ved angst, er således svake. Det gjelder både ved generell angsttilstand, posttraumatisk stresslidelse, tvangslidelser eller fobier. Johannesurt kan derfor ikke anbefales ved angsttilstander. I tillegg kommer at også Johannesurt påvirker leveren og dens omsetning av legemidler.

Forrige side Neste side