Informasjon

Urter og kosttilskudd i behandlingen av angsttilstander

Temaside om Korona

Passionflower

I en sammenlignende studie med det beroligende midlet oxazepam, ga en tinktur med passionflower like god angstreduksjon11. Dog er det uklart om bedringen skyldtes de gitte midlene, eller om plagene roet seg av seg selv.

Forrige side Neste side