Informasjon

Urter og kosttilskudd i behandlingen av angsttilstander

I de senere år er det publisert studier som har vurdert effekten av urtemidler og tilskudd i behandlingen av milde til moderate angsttilstander.

Passionflower

I en sammenlignende studie med det beroligende midlet oxazepam, ga en tinktur med passionflower like god angstreduksjon11. Dog er det uklart om bedringen skyldtes de gitte midlene, eller om plagene roet seg av seg selv.

Forrige side Neste side