Nyhetsartikkel

Ny studie viser risikoen ved å velge alternativ kreftbehandling

Kreftpasienter har langt større sjanse for å leve etter fem år om de benytter konvensjonell behandling sammenlignet med alternativ behandling. Det viser en ny studie publisert i Journal of National Cancer Institute.

I studien sammenlignet forskerne mennesker med kreft som valgte å bruke alternative behandlingsformer, med kreftpasienter som valgte konvensjonelle behandlinger1. Konvensjonell behandling er for eksempel kirurgi, strålebehandling, cellegift og hormonbehandling.

Dette var en observasjonsstudie, som betyr at resultatene ikke kan bevise at det ene fører til det andre.

Studien ble publisert i Journal of National Cancer Institute.

Les mer om alternativ medisin her

Alternativ behandling versus konvensjonell

Ved hjelp av data fra amerikanske National Cancer Database fant forskerne fram til pasienter med brystkreft, lungekreft, tykktarmskreft eller prostatakreft, som valgte ikke å motta vanlig kreftbehandling, men som var registrerte brukere av alternative behandlingsmåter.

Hver og en av disse pasientene ble matchet med to pasienter med samme type kreft, og som også var lik på andre måter (alder, kjønn osv), men som hadde valgt konvensjonell behandling.

Målet var å finne ut hvor mange av pasientene som levde i minst fem år blant de som valgte alternativ behandling, sammenlignet med de som valgte konvensjonell kreftbehandling.
Forskerne inkluderte kun personer med en kreftsykdom som ikke hadde spredt seg. De utelukket også personer med avansert kreft der kun lindrende behandling ble gitt.

Totalt ble 280 mennesker som hadde valgt alternativ behandling, inkludert i studien. Forskerne fant 560 personer som matchet disse 280 – og som hadde valgt konvensjonell behandling.

Stor forskjell for brystkreftpasienter

Sett alle krefttypene under ett, viste resultatene at 78 prosent av de som hadde valgt konvensjonell behandling, levde i minst fem år. For de som valgte alternativ behandling, var tallet 54 prosent.

Hvilken type kreft pasientene hadde, ga ulike resultater:
86 prosent av brystkreftpasientene som valgte konvensjonell behandling, levde i minst fem år. Blant de som valgte alternativ behandling, levde 58 prosent i minst fem år.

For lungekreft var resultatene følgende: 41 prosent av de som mottok konvensjonell behandling for lungekreft, levde i minst fem år, mens 20 prosent av de som ønsket alternativ behandling, levde i minst fem år. For kolorektal kreft var tallene henholdsvis 79 og 33 prosent.

Når det gjelder prostatakreft, var det imidlertid liten forskjell på de som valgte konvensjonell behandling versus alternativ.

Alternativ behandling koster dyrt

John Bridgewater ved University College London Hospital er ikke overrasket over funnene og sier til New Scientist at det ikke finnes noen bevis for at spesielle dietter har noen nytte innen kreftbehandling – de koster bare mye penger.

Studien viser at de som valgte alternative behandlinger, i større grad enn andre var godt utdannet og hadde god økonomi. I USA dekker ikke sykeforsikring alternative behandlinger, så det er bare de som er best økonomisk stilt som har råd til de dyreste behandlingene, sier Johnson.

- Urter og dietter høres ikke dyrt ut, men når dette kjøpes gjennom leverandører, kan regningen bli stor. Folk betaler mer for alternative behandlinger enn de gjør for standardbehandlinger, sier han.

Kilder

Referanser

  1. Johnson SB, Park HS, Gross CP, Yu JB. Use of alternative medicine for cancer and its impact on survival. Journal of the National Cancer Institute, 2018. doi.org
  2. http://www.nhs.uk/news/2017/08August/Pages/Alternative-cancer-therapies-may-increase-your-risk-of-death.aspx